Trots skilsmässan – Ari Behn firar jul med kungafamiljen

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){I.que.push(function(){I.requestBids({timeout:_,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=I.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);I.setTargetingForGPTAsync([e.target]),I.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==_){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,I.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=I.adUnits,I.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){I.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),I.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},Q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)},q=function(){a.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.slot.getSlotId().getDomId(),n=jQuery(“#”+t),i=jQuery(n).parent().find(“.ad-tag”);[“interstitial”].indexOf(jQuery(n).attr(“ad-placement”))
Ari Behn ser åter ljust på tillvaron.

c0bb8f65715593533497a80b03b7622ee1d56821d7f795d76149aadd1bad6bdf

Kungligt

Det råder ingen tvekan om att Ari Behn, trots skilsmässan från prinsessan Märtha Louise, har en en bra relation med den norska kungafamiljen. Till sin glädje får han nu fira julen med kung Harald och drottning Sonja, samt alla de andra familjemedlemmarna.

– Jag är en fortsatt del av familjen och har god kontakt med både kungen och drottningen. Så jag har det bra, väldigt bra, säger Ari till vg.no.

Läs mer: Ari Behn: “Kevin Spacey tog på mig mellan benen”

Sedan skilsmässan från Märtha Louise har det stundtals varit ganska tufft för Ari som skildrat sin smärta via konsten. Men med sin nya flickvän och en skjuts i karriären med flera lyckade utställningar så ser han åter ljust på tillvaron.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

– Den sista tiden har varit mycket intensiv, jag har ett nytt hem och nytt liv. Det har varit ett fantastiskt år för mig, jag har sålt för 3,5 miljoner nkr så jag lever gott på min konst nuförtiden, säger han till tidningen.

Läs mer: Exklusiv intervju! Märtha Louise om livet efter Ari Behn

Behn berättar också att han ofta pratar om konst med drottning Sonja.

– Jag har en stor respekt för henne och hon har lärt mig mycket om konstvärlden.

Det forna paret har idag delad vårdnad om barnen Maud Angelica, 14, Leah Isadora, 12, och Emma Tallulah, 9, som givetvis också kommer fira julen på slottet med med morfar, mormor och resten av familjen.

Läs mer: Många upprörda efter Ari Behns blodiga bild

Läs mer: Se Ari Behns privata porträtt av dottern

Foto: Stella pictures
Märtha Louise reser utomlands – trots skadan

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?d(e):g.pubads().refresh([e.adSlot])}function o(e){return”wallp_left”===e.placement}function d(e){P.que.push(function(){P.requestBids({timeout:C,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var n=P.getAdserverTargeting();for(var t in n)if(t===e.target)for(var i in n[t])e.adSlot.setTargeting(i,n[t][i]);P.setTargetingForGPTAsync([e.target]),P.getAdserverTargeting(),g.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}function s(){return window.DfpAds.Ads.filter(function(e){return!0===e.prebidReady})}function a(e,n){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function r(e,n,t){return e.find(function(e){return e.code===n&&e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function l(e){var n=e.size.split(“x”);return n[0]=parseInt(n[0],10),n[1]=parseInt(n[1],10),n}function u(e,n,t){var i={code:n.target,sizes:[],bids:[]},o=[];for(var d in e)(e[d][t]||[]).forEach(function(e){var n=l(e);if(!0!==a(o,n)){var t=v(i);o.push(Object.assign({},t,{sizes:[n]}))}});var s=function(i){return i(o)({adUnit:n,bidders:e,device:t})||[]};return o.push.apply(o,I(s(D))),o.push.apply(o,I(s(O))),o}function c(){if(0!==C){var e=s();void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var n=[],t=e.prebid;z.isDesktop?n=u(t,e,”desktop”):z.isHandheld?n=u(t,e,”mobile”):void 0,n.forEach(function(e){return B.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,P.addAdUnits(B),P.requestBids({bidsBackHandler:function(){p()}})}}function p(){P.initAdServerSet||(void 0,e(),P.initAdServerSet=!0)}function f(e){if(void 0!==window.aller_dfp||void 0!==window.aller_dfp.dfp_collapse_height){var n=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),t=h(window.aller_dfp.dfp_collapse_height)?window.aller_dfp.dfp_collapse_height:80;w(n,t)?n.parent(“.ad-collapse”).hide():”wallpaper-left”===n.attr(“ad-placement”)&&n.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()});var g=window.googletag,h=function(e){return!!Number.isNaN(e)||function(e){var n=parseFloat(e);return(0|n)===n}(e)},w=function(e,n){return e.height()=_[0],isHandheld:S=_[0],mobile:S0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(n){return n.handle===e})&&null!==e&&null!==n&&this.listeners.push({handler:e,fn:n}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e,i){if(!1!==n(e)){var o=g.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(_,e.sizes.desktop).build();window.DfpAds.Ads[i].adSlot=g.defineSlot(k,[],e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid),null!==window.DfpAds.Ads[i].adSlot&&window.DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(o).addService(g.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}else t(e,i)}),P.que.push(function(){P.enableSendAllBids()}),P.que.push(function(){P.setTargetingForGPTAsync()}),g.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e){g.display(e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e){function n(){void 0,i(e),jQuery(d).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,”offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)void 0!==e.placement&&(o(e)?i(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,i(e)));else{var t=e.offsets,d=”#”+e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid,s={distance:E?t.mobile:t.desktop};jQuery(d).bind(“scrollin”,s,n)}})})}}]),e}();T.prototype.helpers=y;var D=function(e){return function(n){var t=n.adUnit,i=n.bidders.rubicon,o=n.device,d={bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}},s=[];return(i[o]||[]).forEach(function(n){var i=parseInt(n.sizeId,10),a=parseInt(n.zoneId,10),u=l(n),c=r(e,t.target,u),p=v(d);p.params.accountId=t.prebid.rubicon.accountId,p.params.sizes=[i],p.params.zoneId=a,p.params.siteId=t.prebid.rubicon.siteId[o],void 0!==c?c.bids.push(p):s.push({code:t.target,sizes:[u],bids:[p]})}),s}},O=function(e){return function(n){var t=n.adUnit,i={bidder:”criteo”,params:{zoneId:null}},o=[];return(n.bidders.criteo[n.device]||[]).forEach(function(n){var d=n.zoneId,s=l(n),a=r(e,t.target,s),u=v(i);u.params.zoneId=d,void 0!==a?a.bids.push(u):o.push({code:t.target,sizes:[s],bids:[u]})}),o}},B=[];window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[];var P=window.pbjs;window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0;var C=window.PREBID_TIMEOUT,R=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(f.bind(null,e),1e3)})},q=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var n=e.isEmpty,t=e.slot,i=t.getSlotId().getDomId(),o=jQuery(“#”+i);!1===n?(“wallp_top”===t.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”===t.getTargeting(“pos”)[0]&&o.parent().show(),1!==e.size[0]&&o.parent().addClass(“ad-content”)):(o.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),o.parent(“.ad-collapse”).hide())})};window.DfpAds.parsedAds=[],window.DfpAds.parsedAds[window.aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1};var L=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var n=window.aller_dfp.unique_id,t=e.slot.getTargetingMap().pos[0],i=window.DfpAds.parsedAds[window.aller_dfp.uniqueid],o=”native_1″===t&&!1===i.native_1,d=”native_2″===t&&!1===i.native_2,s=”native_3″===t&&!1===i.native_3;if(o||d||s){var a=e.slot.getSlotId(),r=a.getInstance(),l=a.getDomId(),u=”google_ads_iframe_”+window.AdsManager.adUnitPath+”_”+r,c=document.getElementById(u).name.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$2″);(c=c.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(c):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[n][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},Q=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===b(window.nuggdfp))for(var e in window.nuggdfp)!function(e){g.cmd.push(function(){g.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})}(e)})},M=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var n=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+n).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(p,C),P.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),P.que.push(c),window.AdsManager=new T,g.cmd.push(R),g.cmd.push(q),g.cmd.push(L),Q(),M()}();
Åker till Spanien.

800b22e6329f95003e8093bb25742bb51f0afb92289438fc6a5db3f0f4c85b66

Kungligt

Nu är hon i Spanien, prinsessan Märtha Louise, med rullstol och sina kryckor. Men prinsessan har ju sin bästa väninna och kollega från Soulspring Elisabeth Nordeng med sig. Som vi tidigare berättat bröt Märtha Louise några ben i foten och tvingas nu hoppa fram på kryckor med ena foten i gips.

– På väg till Spanien för vårt 10-årsjubileum, vi glädjer oss, skriver prinsessan på Instagram.

När de väl anlänt till Spanien så togs hon omhand på allra bästa sätt. Och det blev Elisabeth som fick rulla henne fram till den väntande taxin.

– Så fick jag erfara hur det är att sitta i rullstol också, intressant, en ny upplevelse, säger Märtha Louise.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Läs mer: Efter olyckan – Märtha Louises peppar dottern

Foto: IBLSe videon! Här faller Märtha Louise av hästen

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:17,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; !function(){“use strict”;function e(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}function t(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}function n(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=f.defineOutOfPageSlot(E,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}function i(e){e.prebidReady&&c>0?a(e):f.pubads().refresh([e.adSlot])}function s(e){return”wallp_left”===e.placement}function a(e){u.que.push(function(){u.requestBids({timeout:c,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=u.getAdserverTargeting();for(var i in n)if(i===e.target)for(var s in n[i])e.adSlot.setTargeting(s,n[i][s]);u.setTargetingForGPTAsync([e.target]),u.getAdserverTargeting(),f.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}function o(){return DfpAds.Ads.filter(function(e){return!0===e.prebidReady})}function d(e,t,n){if(!e.length>0)return[];var i={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},s=[],a=void 0;return e.forEach(function(e){a=JSON.parse(JSON.stringify(i));var o=parseInt(e.sizeId),d=e.zoneId,r=e.size.split(“x”);r[0]=parseInt(r[0]),r[1]=parseInt(r[1]),a.sizes=[r],a.bids[0].params.sizes=[o],a.bids[0].params.zoneId=d,a.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],s.push(a)}),s}function r(){0!==c&&(o().forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid,i=n.desktop,s=n.mobile;I.isDesktop?t=d(i,e,”desktop”):I.isHandheld?t=d(s,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return k.push(e)}),void 0}),void 0,u.addAdUnits(k),u.requestBids({bidsBackHandler:function(e){l()}}))}function l(){u.initAdServerSet||(void 0,e(),u.initAdServerSet=!0)}function p(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=g(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;h(t,n)?t.parent(“.ad-collapse”).hide():”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[];var u=window.pbjs;window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0;var c=window.PREBID_TIMEOUT;window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()});var f=window.googletag,g=function(e){return!!isNaN(e)||function(e){return(0|(e=parseFloat(e)))===e}(e)},h=function(e,t){return e.height()=S[0],isHandheld:A=S[0],mobile:A0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,i){if(!1!==t(e)){var s=f.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(S,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[i].adSlot=f.defineSlot(E,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[i].adSlot&&DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(s).addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}else n(e,i)}),u.que.push(function(){u.enableSendAllBids()}),u.que.push(function(){u.setTargetingForGPTAsync()}),f.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){f.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){void 0,i(e),jQuery(o).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)void 0!==e.placement&&(s(e)?i(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,i(e)));else{var a=e.offsets,o=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,d={distance:w?a.mobile:a.desktop};jQuery(o).bind(“scrollin”,d,n)}})})}}]),e}();z.prototype.helpers=v;var k=[],T=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(p.bind(null,e),1e3)})},D=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,i=n.getSlotId().getDomId(),s=jQuery(“#”+i);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&s.parent().show(),1!=e.size[0]&&s.parent().addClass(“ad-content”)):(s.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),s.parent(“.ad-collapse”).hide())})};DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1};var j=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp.unique_id,n=e.slot.getTargetingMap().pos[0],i=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],s=”native_1″===n&&0==i.native_1,a=”native_2″===n&&0==i.native_2,o=”native_3″===n&&0==i.native_3;if(s||a||o){var d=e.slot.getSlotId(),r=d.getInstance(),l=d.getDomId(),p=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+r,u=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,c=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,f=document.getElementById(p).name.replace(u,”$2″);(f=f.replace(c,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(f):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:y(nuggdfp)))for(var t in nuggdfp)!function(e){f.cmd.push(function(){f.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)})},P=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(l,c),u.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),u.que.push(r),window.AdsManager=new z,f.cmd.push(T),f.cmd.push(D),f.cmd.push(j),O(),P()}();
Bröt benet.

fc0a7660c849d727f5c2c1c7464eafb4500857cffc897ac371c76e0c14a88fbb

Kungligt

Det blev ett väldigt snöpligt slut för prinsessan Märtha Louise som tävlat på sin häst Carsall under Oslo Horse Show. Hon red så bra i början på tävlingarna att hon låg på tredje plats. Hon skrev själv på Instagram den dagen:

– Jag var säkert den lyckligaste på hela arenan.

Men sedan byttes glädjen i tråkigheter. Den norska prinsessan ramlade av Carsall och föll så illa att hon bröt ett ben.

Läs merHar Märtha Louises exmake flyttat?

– Carsall har hoppat sååå fint i dag, men han svängde så snabbt att jag ramlade av i svängen. Och bröt ett ben i foten. Ja ja. Så typiskt, för jag hade glatt mig åt att få rida vidare i helgen, skriver hon.

Till norska tidningar bekräftar nu hovet att Märtha Louise råkat ut för en olycka.

– Prinsessan mår bra men kan tyvärr inte tävla mer, säger Scheele Carlsen till tidningen Se og Hør.

Läs mer: Märtha Louises exmake chockar med ny nakenkonst

Foto: IBL
Har Märtha Louises exmake Ari Behn flyttat?

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:1,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:9,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:16,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:18,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”;var _typeof2=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};!function e(t,n,d){function a(o,r){if(!n[o]){if(!t[o]){var s=”function”==typeof require&&require;if(!r&&s)return s(o,!0);if(i)return i(o,!0);throw new Error(“Cannot find module ‘”+o+”‘”)}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return a(n||e)},l,l.exports,e,t,n,d)}return n[o].exports}for(var i=”function”==typeof require&&require,o=0;o=f[0],isHandheld:l=f[0],mobile:l0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){if(!1===(0,s.checkAdRequirements)(e))return void(0,s.isAdOutOfPage)(e,t);var n=o.default.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(f,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[t].adSlot=o.default.defineSlot(h,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&DfpAds.Ads[t].adSlot.defineSizeMapping(n).addService(o.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.enableSendAllBids()}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.setTargetingForGPTAsync()}),o.default.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){o.default.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){(0,s.refreshAd)(e),jQuery(a).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)return void(void 0!==e.placement&&((0,s.refreshOnInfiniteLoad)(e)?(0,s.refreshAd)(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,(0,s.refreshAd)(e))));var d=e.offsets,a=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,i={distance:u?d.mobile:d.desktop};jQuery(a).bind(“scrollin”,i,n)})})}}]),e}();n.default=v},{“./googletag”:9,”./helpers/ads”:11,”./prebid”:22}],2:[function(e,t,n){function d(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=r.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;if(r.shouldAdCollapse(t,n))return void t.parent(“.ad-collapse”).hide();”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){i.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(d.bind(null,e),1e3)})};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../helpers”),r=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var t={};if(null!=e)for(var n in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t.default=e,t}(o)},{“../googletag”:9,”../helpers”:18}],3:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,d=n.getSlotId().getDomId(),a=jQuery(“#”+d);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&a.parent().show(),1!=e.size[0]&&a.parent().addClass(“ad-content”)):(a.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),a.parent(“.ad-collapse”).hide())})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d)},{“../googletag”:9}],4:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function a(){o.default.cmd.push(s.default),o.default.cmd.push(u.default),o.default.cmd.push(p.default),(0,g.default)(),(0,v.default)()}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runEventListeners=a;var i=e(“../googletag”),o=d(i),r=e(“./autoCollapseThresholdHandler”),s=d(r),l=e(“./collapseHandler”),u=d(l),f=e(“./nativeAdHandler”),p=d(f),c=e(“./nuggAdHandler”),g=d(c),h=e(“./passbackHandler”),v=d(h)},{“../googletag”:9,”./autoCollapseThresholdHandler”:2,”./collapseHandler”:3,”./nativeAdHandler”:5,”./nuggAdHandler”:6,”./passbackHandler”:7}],5:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp,n=t.unique_id,d=e.slot.getTargetingMap().pos[0],a=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],i=”native_1″===d&&0==a.native_1,o=”native_2″===d&&0==a.native_2,r=”native_3″===d&&0==a.native_3;if(i||o||r){var s=e.slot.getSlotId(),l=s.getInstance(),u=s.getDomId(),f=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+l,p=document.getElementById(f),c=p.name,g=c.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$2″);g=g.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″),g.indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+u).parent().hide().after(g):jQuery(“#”+u).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[n][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d);DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1}},{“../googletag”:9}],6:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0});var d=”function”==typeof Symbol&&”symbol”===_typeof2(Symbol.iterator)?function(e){return void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)};n.default=function(){function e(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:d(nuggdfp))){for(var t in nuggdfp)!function(e){i.default.cmd.push(function(){i.default.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)}}document.addEventListener(“nuggad-ready”,e)};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a)},{“../googletag”:9}],7:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)}},{}],8:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}var a=e(“./prebid”),i=(d(a),e(“./googletag”)),o=(d(i),e(“./events”)),r=e(“./AdsManager”),s=d(r);window.AdsManager=new s.default,(0,o.runEventListeners)()},{“./AdsManager”:1,”./events”:4,”./googletag”:9,”./prebid”:22}],9:[function(e,t,n){function d(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n)}function a(e){!(!googletag||!0!==googletag.apiReady)&&(jQuery(window).trigger(“gpt-is-ready”),this.gptIsReady=!0,clearInterval(gTagChecker),setUpAdSlots())}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.load=d,n.gTagInterval=a,window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()}),n.default=window.googletag},{}],10:[function(e,t,n){function d(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],11:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.refreshPrebidAd=n.refreshOnInfiniteLoad=n.refreshAd=n.isAdOutOfPage=n.checkAdRequirements=void 0;var a=e(“./checkAdRequirements”),i=d(a),o=e(“./isAdOutOfPage”),r=d(o),s=e(“./refreshAd”),l=d(s),u=e(“./refreshOnInfiniteLoad”),f=d(u),p=e(“./refreshPrebidAd”),c=d(p);n.checkAdRequirements=i.default,n.isAdOutOfPage=r.default,n.refreshAd=l.default,n.refreshOnInfiniteLoad=f.default,n.refreshPrebidAd=c.default},{“./checkAdRequirements”:10,”./isAdOutOfPage”:12,”./refreshAd”:13,”./refreshOnInfiniteLoad”:14,”./refreshPrebidAd”:15}],12:[function(e,t,n){function d(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=i.default.defineOutOfPageSlot(o.adUnitPath,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(i.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../AdsManager”)},{“../../AdsManager”:1,”../../googletag”:9}],13:[function(e,t,n){function d(e){e.prebidReady&&i.PREBID_TIMEOUT>0?(0,a.refreshPrebidAd)(e):r.default.pubads().refresh([e.adSlot])}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“./”),i=e(“../../prebid”),o=e(“../../googletag”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22,”./”:11}],14:[function(e,t,n){function d(e){return”wallp_left”===e.placement}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],15:[function(e,t,n){function d(e){o.pbjs.que.push(function(){o.pbjs.requestBids({timeout:o.PREBID_TIMEOUT,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=o.pbjs.getAdserverTargeting();for(var d in n)if(d===e.target)for(var a in n[d])e.adSlot.setTargeting(a,n[d][a]);o.pbjs.setTargetingForGPTAsync([e.target]),o.pbjs.getAdserverTargeting(),i.default.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../prebid”)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22}],16:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){return DfpAds.Ads.find(function(t){if(t.placement===e)return t})||!1}},{}],17:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){for(var e=cname+”=”,t=document.cookie.split(“;”),n=0;n0)return[];var d={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},a=[],i=void 0;return e.forEach(function(e){i=JSON.parse(JSON.stringify(d));var o=parseInt(e.sizeId),r=e.zoneId,s=e.size.split(“x”);s[0]=parseInt(s[0]),s[1]=parseInt(s[1]),i.sizes=[s],i.bids[0].params.sizes=[o],i.bids[0].params.zoneId=r,i.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],a.push(i)}),a}function i(){if(0!==o.PREBID_TIMEOUT){d().forEach(function(e){var t=[],n=e.prebid,d=n.desktop,i=n.mobile;s.device.isDesktop?t=a(d,e,”desktop”):s.device.isHandheld&&(t=a(i,e,”mobile”)),t.forEach(function(e){return l.push(e)})}),o.pbjs.addAdUnits(l),o.pbjs.requestBids({bidsBackHandler:function(e){(0,r.initAdServer)()}})}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.prebidReadyAds=d,n.default=i;var o=e(“./”),r=e(“./prebid”),s=e(“../AdsManager”),l=[]},{“../AdsManager”:1,”./”:22,”./prebid”:24}],22:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.PREBID_TIMEOUT=n.pbjs=void 0;var a=e(“./pbjs”);Object.defineProperty(n,”pbjs”,{enumerable:!0,get:function(){return d(a).default}});var i=e(“./prebidTimeout”);Object.defineProperty(n,”PREBID_TIMEOUT”,{enumerable:!0,get:function(){return d(i).default}}),(0,e(“./prebid”).runPrebidSetup)()},{“./pbjs”:23,”./prebid”:24,”./prebidTimeout”:25}],23:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[],n.default=window.pbjs},{}],24:[function(e,t,n){function d(){i.pbjs.initAdServerSet||((0,a.load)(),i.pbjs.initAdServerSet=!0)}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runPrebidSetup=void 0,n.initAdServer=d;var a=e(“../googletag.js”),i=e(“./”),o=e(“./adUnits”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o);n.runPrebidSetup=function(){setTimeout(d,i.PREBID_TIMEOUT),i.pbjs.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}}});var e={buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]};i.pbjs.setPriceGranularity(e),i.pbjs.que.push(r.default)}},{“../googletag.js”:9,”./”:22,”./adUnits”:21}],25:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0,n.default=window.PREBID_TIMEOUT},{}]},{},[8]);
Se bilden!

ac030533afdfb65743a47921e04ec8238546bfb026f489702b207e2e2d439573

Kungligt

Det ser ut som Ari Behn har flyttat till ett nytt hem. På sitt instagramkonto kan vi nu se en bild från en än så länge ganska tom lägenhet med bokhyllor i hallen. Prinsessan Märtha Louises exmake skriver själv:

“Nya rum, omstart!”

Många av hans följare gratulerar honom till den nya bostaden och hoppas han kommer trivas.

Efter skilsmässan bodde prinsessan Märtha Louise kvar i parets gamla hem tillsammans med döttrarna Maud Angelica, Leah Isadora och Emma Talulah medan Ari flyttade ut.

Efter en tid hittade Ari en fin tvåplansvilla, alldeles bredvid exhustrun. Förra året visade Ari stolt upp sitt fina hem på Instagram från matsalen. Men nu verkar det alltså som han flyttat till ett nytt boende.

Läs mer: Märtha Louises exmake chockar med ny nakenkonst

Foto: IBL
Märtha Louises exmake chockar med ny nakenkonst

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:1,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:9,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:16,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:18,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”;var _typeof2=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};!function e(t,n,d){function a(o,r){if(!n[o]){if(!t[o]){var s=”function”==typeof require&&require;if(!r&&s)return s(o,!0);if(i)return i(o,!0);throw new Error(“Cannot find module ‘”+o+”‘”)}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return a(n||e)},l,l.exports,e,t,n,d)}return n[o].exports}for(var i=”function”==typeof require&&require,o=0;o=f[0],isHandheld:l=f[0],mobile:l0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){if(!1===(0,s.checkAdRequirements)(e))return void(0,s.isAdOutOfPage)(e,t);var n=o.default.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(f,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[t].adSlot=o.default.defineSlot(h,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&DfpAds.Ads[t].adSlot.defineSizeMapping(n).addService(o.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.enableSendAllBids()}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.setTargetingForGPTAsync()}),o.default.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){o.default.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){(0,s.refreshAd)(e),jQuery(a).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)return void(void 0!==e.placement&&((0,s.refreshOnInfiniteLoad)(e)?(0,s.refreshAd)(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,(0,s.refreshAd)(e))));var d=e.offsets,a=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,i={distance:u?d.mobile:d.desktop};jQuery(a).bind(“scrollin”,i,n)})})}}]),e}();n.default=v},{“./googletag”:9,”./helpers/ads”:11,”./prebid”:22}],2:[function(e,t,n){function d(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=r.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;if(r.shouldAdCollapse(t,n))return void t.parent(“.ad-collapse”).hide();”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){i.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(d.bind(null,e),1e3)})};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../helpers”),r=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var t={};if(null!=e)for(var n in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t.default=e,t}(o)},{“../googletag”:9,”../helpers”:18}],3:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,d=n.getSlotId().getDomId(),a=jQuery(“#”+d);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&a.parent().show(),1!=e.size[0]&&a.parent().addClass(“ad-content”)):(a.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),a.parent(“.ad-collapse”).hide())})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d)},{“../googletag”:9}],4:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function a(){o.default.cmd.push(s.default),o.default.cmd.push(u.default),o.default.cmd.push(p.default),(0,g.default)(),(0,v.default)()}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runEventListeners=a;var i=e(“../googletag”),o=d(i),r=e(“./autoCollapseThresholdHandler”),s=d(r),l=e(“./collapseHandler”),u=d(l),f=e(“./nativeAdHandler”),p=d(f),c=e(“./nuggAdHandler”),g=d(c),h=e(“./passbackHandler”),v=d(h)},{“../googletag”:9,”./autoCollapseThresholdHandler”:2,”./collapseHandler”:3,”./nativeAdHandler”:5,”./nuggAdHandler”:6,”./passbackHandler”:7}],5:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp,n=t.unique_id,d=e.slot.getTargetingMap().pos[0],a=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],i=”native_1″===d&&0==a.native_1,o=”native_2″===d&&0==a.native_2,r=”native_3″===d&&0==a.native_3;if(i||o||r){var s=e.slot.getSlotId(),l=s.getInstance(),u=s.getDomId(),f=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+l,p=document.getElementById(f),c=p.name,g=c.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$2″);g=g.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″),g.indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+u).parent().hide().after(g):jQuery(“#”+u).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[n][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d);DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1}},{“../googletag”:9}],6:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0});var d=”function”==typeof Symbol&&”symbol”===_typeof2(Symbol.iterator)?function(e){return void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)};n.default=function(){function e(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:d(nuggdfp))){for(var t in nuggdfp)!function(e){i.default.cmd.push(function(){i.default.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)}}document.addEventListener(“nuggad-ready”,e)};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a)},{“../googletag”:9}],7:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)}},{}],8:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}var a=e(“./prebid”),i=(d(a),e(“./googletag”)),o=(d(i),e(“./events”)),r=e(“./AdsManager”),s=d(r);window.AdsManager=new s.default,(0,o.runEventListeners)()},{“./AdsManager”:1,”./events”:4,”./googletag”:9,”./prebid”:22}],9:[function(e,t,n){function d(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n)}function a(e){!(!googletag||!0!==googletag.apiReady)&&(jQuery(window).trigger(“gpt-is-ready”),this.gptIsReady=!0,clearInterval(gTagChecker),setUpAdSlots())}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.load=d,n.gTagInterval=a,window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()}),n.default=window.googletag},{}],10:[function(e,t,n){function d(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],11:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.refreshPrebidAd=n.refreshOnInfiniteLoad=n.refreshAd=n.isAdOutOfPage=n.checkAdRequirements=void 0;var a=e(“./checkAdRequirements”),i=d(a),o=e(“./isAdOutOfPage”),r=d(o),s=e(“./refreshAd”),l=d(s),u=e(“./refreshOnInfiniteLoad”),f=d(u),p=e(“./refreshPrebidAd”),c=d(p);n.checkAdRequirements=i.default,n.isAdOutOfPage=r.default,n.refreshAd=l.default,n.refreshOnInfiniteLoad=f.default,n.refreshPrebidAd=c.default},{“./checkAdRequirements”:10,”./isAdOutOfPage”:12,”./refreshAd”:13,”./refreshOnInfiniteLoad”:14,”./refreshPrebidAd”:15}],12:[function(e,t,n){function d(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=i.default.defineOutOfPageSlot(o.adUnitPath,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(i.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../AdsManager”)},{“../../AdsManager”:1,”../../googletag”:9}],13:[function(e,t,n){function d(e){e.prebidReady&&i.PREBID_TIMEOUT>0?(0,a.refreshPrebidAd)(e):r.default.pubads().refresh([e.adSlot])}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“./”),i=e(“../../prebid”),o=e(“../../googletag”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22,”./”:11}],14:[function(e,t,n){function d(e){return”wallp_left”===e.placement}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],15:[function(e,t,n){function d(e){o.pbjs.que.push(function(){o.pbjs.requestBids({timeout:o.PREBID_TIMEOUT,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=o.pbjs.getAdserverTargeting();for(var d in n)if(d===e.target)for(var a in n[d])e.adSlot.setTargeting(a,n[d][a]);o.pbjs.setTargetingForGPTAsync([e.target]),o.pbjs.getAdserverTargeting(),i.default.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../prebid”)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22}],16:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){return DfpAds.Ads.find(function(t){if(t.placement===e)return t})||!1}},{}],17:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){for(var e=cname+”=”,t=document.cookie.split(“;”),n=0;n0)){var d={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},a=[],i=void 0;return e.forEach(function(e){i=JSON.parse(JSON.stringify(d));var o=parseInt(e.sizeId),r=e.zoneId,s=e.size.split(“x”);s[0]=parseInt(s[0]),s[1]=parseInt(s[1]),i.sizes=[s],i.bids[0].params.sizes=[o],i.bids[0].params.zoneId=r,i.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],a.push(i)}),a}}function i(){if(0!==o.PREBID_TIMEOUT){d().forEach(function(e){var t=[],n=e.prebid,d=n.desktop,i=n.mobile;s.device.isDesktop?t=a(d,e,”desktop”):s.device.isMobile&&(t=a(i,e,”mobile”)),t.forEach(function(e){return l.push(e)})}),o.pbjs.addAdUnits(l),o.pbjs.requestBids({bidsBackHandler:function(e){(0,r.initAdServer)()}})}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.prebidReadyAds=d,n.default=i;var o=e(“./”),r=e(“./prebid”),s=e(“../AdsManager”),l=[]},{“../AdsManager”:1,”./”:22,”./prebid”:24}],22:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.PREBID_TIMEOUT=n.pbjs=void 0;var a=e(“./pbjs”);Object.defineProperty(n,”pbjs”,{enumerable:!0,get:function(){return d(a).default}});var i=e(“./prebidTimeout”);Object.defineProperty(n,”PREBID_TIMEOUT”,{enumerable:!0,get:function(){return d(i).default}}),(0,e(“./prebid”).runPrebidSetup)()},{“./pbjs”:23,”./prebid”:24,”./prebidTimeout”:25}],23:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[],n.default=window.pbjs},{}],24:[function(e,t,n){function d(){i.pbjs.initAdServerSet||((0,a.load)(),i.pbjs.initAdServerSet=!0)}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runPrebidSetup=void 0,n.initAdServer=d;var a=e(“../googletag.js”),i=e(“./”),o=e(“./adUnits”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o);n.runPrebidSetup=function(){setTimeout(d,i.PREBID_TIMEOUT),i.pbjs.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}}});var e={buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]};i.pbjs.setPriceGranularity(e),i.pbjs.que.push(r.default)}},{“../googletag.js”:9,”./”:22,”./adUnits”:21}],25:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0,n.default=window.PREBID_TIMEOUT},{}]},{},[8]);
Ari Behn ställer ut ny konst.

c8c39c5973066fc95b785ebc416e67e0316b78462f5116749bfad964b8af9056

Kungligt

Efter separationen från norska prinsessan Märtha Louise, har exmaken Ari Behn blivit alltmer aktiv på Instagram där han ofta publicerar sin konst. Prinsessan som fyller år idag firades med en överraskningsmiddag av barnen som de har gemensam vårdnad över.

Det var förra året som det norska hovet meddelande att paret hade bestämt sig för att gå skilda vägar efter 14 år som gifta och sedan dess har de hanterat separationen på olika sätt. Ari Behn uttrycker sina känslor genom konsten och i våras ställde han ut en tavla som var inspirerad av livet med Märtha Louise. Nu är han igång med en ny utställning med nakna manliga skulpturer. Vad tycker ni?

Läs mer: Ari Behn har funnit en ny kärlek

Foto: IBL
Märta Louise uppklädd för opera

Prinsessan visar upp sin festblåsa

Så stilig hon var, den norska prinsessan Märtha Louise som häromdagen besökte Österrike och den charmiga staden Salzburg. Anledningen till besöket var att hon skulle gå på en operaföreställning, Lady Macbeth, under Salzburgfestivalen. Generöst delar hon med sig av festen genom att lägga ut denna bild på sig själv i finaste festblåsan.

Foto: IBL

Allt om Ari Behns kärlekssemester med nya flickvännen

Relationen växer sig allt starkare.

Prinsessan Märtha Louises exmake Ari Behn, 44, lever livets glada dagar tillsammans med nya flickvännen Ebba Rysst Heilmann, 32. Paret befinner sig just nu på en kärlekssemester i den italienska byn Vietri sul Mare på Amalfikusten. Det var norska Se og Hør som först avslöjade Aris nya förhållande – tio månader efter uppbrottet från prinsessan Märtha Louise. Ögonvittnen i byn berättar hur Ari och Ebba knappt kunde slita sina blickar ifrån varandra under en av sina romantiska kvällspromenader.

Ebba Rysst Heilmann arbetar som jurist och likt Ari Behn så beskrivs hon som en konstnärssjäl. Paret har känt varandra under en längre tid men de senaste månaderna har deras vänskap utvecklats till kärlek.

Foto: Stella Pictures