De ska uppträda under Idol-finalen

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){_.que.push(function(){_.requestBids({timeout:I,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=_.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);_.setTargetingForGPTAsync([e.target]),_.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==I){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,_.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=_.adUnits,_.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){_.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),_.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(d,I),_.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),_.que.push(s),a.cmd.push(z),a.cmd.push(j),a.cmd.push(T),O(),q()}(); //]]>29 Nov


Nu är det det klart vilka som uppträder under Idol-finalen. Hov1 gästar programmet med sin nya singel!

004c7f7cc04e2fd9f514c4b0884c6a8d157c5af831cdfc5a95726522db7f321a

Just nu

Den 8 december är det dags för finalen av Idol i Ericson Globe i Stockholm. Förutom Idol-finalisterna berättar nu TV4 att Hov1 kommer spela under finalen.

De uppträder med nya singeln Pari som just nu toppar flera listor. Bandet har haft ett succéår där de bland annat vunnit en Rockbjörn för Årets genombrott. De har också spelat för 17 500 personer på Gröna Lund.

Nästa år gör de tre spelningar, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer!
Nu berättar Ludwig Kronstrand om hjärntumören
Han vinner Idol 2017 – enligt statistiken
Hur mycket kan idolerna om Idol?

Foto: IBL

Duon ryktas vara klara för Melodifestivalen 2018

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?d(e):g.pubads().refresh([e.adSlot])}function o(e){return”wallp_left”===e.placement}function d(e){P.que.push(function(){P.requestBids({timeout:C,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var n=P.getAdserverTargeting();for(var t in n)if(t===e.target)for(var i in n[t])e.adSlot.setTargeting(i,n[t][i]);P.setTargetingForGPTAsync([e.target]),P.getAdserverTargeting(),g.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}function s(){return window.DfpAds.Ads.filter(function(e){return!0===e.prebidReady})}function a(e,n){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function r(e,n,t){return e.find(function(e){return e.code===n&&e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function l(e){var n=e.size.split(“x”);return n[0]=parseInt(n[0],10),n[1]=parseInt(n[1],10),n}function u(e,n,t){var i={code:n.target,sizes:[],bids:[]},o=[];for(var d in e)(e[d][t]||[]).forEach(function(e){var n=l(e);if(!0!==a(o,n)){var t=v(i);o.push(Object.assign({},t,{sizes:[n]}))}});var s=function(i){return i(o)({adUnit:n,bidders:e,device:t})||[]};return o.push.apply(o,I(s(D))),o.push.apply(o,I(s(O))),o}function c(){if(0!==C){var e=s();void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var n=[],t=e.prebid;z.isDesktop?n=u(t,e,”desktop”):z.isHandheld?n=u(t,e,”mobile”):void 0,n.forEach(function(e){return B.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,P.addAdUnits(B),P.requestBids({bidsBackHandler:function(){p()}})}}function p(){P.initAdServerSet||(void 0,e(),P.initAdServerSet=!0)}function f(e){if(void 0!==window.aller_dfp||void 0!==window.aller_dfp.dfp_collapse_height){var n=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),t=h(window.aller_dfp.dfp_collapse_height)?window.aller_dfp.dfp_collapse_height:80;w(n,t)?n.parent(“.ad-collapse”).hide():”wallpaper-left”===n.attr(“ad-placement”)&&n.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()});var g=window.googletag,h=function(e){return!!Number.isNaN(e)||function(e){var n=parseFloat(e);return(0|n)===n}(e)},w=function(e,n){return e.height()=_[0],isHandheld:S<_>=_[0],mobile:S<_ e="" n="this;m(this,e),void" a="">0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(n){return n.handle===e})&&null!==e&&null!==n&&this.listeners.push({handler:e,fn:n}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e,i){if(!1!==n(e)){var o=g.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(_,e.sizes.desktop).build();window.DfpAds.Ads[i].adSlot=g.defineSlot(k,[],e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid),null!==window.DfpAds.Ads[i].adSlot&&window.DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(o).addService(g.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}else t(e,i)}),P.que.push(function(){P.enableSendAllBids()}),P.que.push(function(){P.setTargetingForGPTAsync()}),g.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e){g.display(e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){window.DfpAds.Ads.forEach(function(e){function n(){void 0,i(e),jQuery(d).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,”offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)void 0!==e.placement&&(o(e)?i(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,i(e)));else{var t=e.offsets,d=”#”+e.target+”-“+window.aller_dfp.uniqueid,s={distance:E?t.mobile:t.desktop};jQuery(d).bind(“scrollin”,s,n)}})})}}]),e}();T.prototype.helpers=y;var D=function(e){return function(n){var t=n.adUnit,i=n.bidders.rubicon,o=n.device,d={bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}},s=[];return(i[o]||[]).forEach(function(n){var i=parseInt(n.sizeId,10),a=parseInt(n.zoneId,10),u=l(n),c=r(e,t.target,u),p=v(d);p.params.accountId=t.prebid.rubicon.accountId,p.params.sizes=[i],p.params.zoneId=a,p.params.siteId=t.prebid.rubicon.siteId[o],void 0!==c?c.bids.push(p):s.push({code:t.target,sizes:[u],bids:[p]})}),s}},O=function(e){return function(n){var t=n.adUnit,i={bidder:”criteo”,params:{zoneId:null}},o=[];return(n.bidders.criteo[n.device]||[]).forEach(function(n){var d=n.zoneId,s=l(n),a=r(e,t.target,s),u=v(i);u.params.zoneId=d,void 0!==a?a.bids.push(u):o.push({code:t.target,sizes:[s],bids:[u]})}),o}},B=[];window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[];var P=window.pbjs;window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0;var C=window.PREBID_TIMEOUT,R=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(f.bind(null,e),1e3)})},q=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var n=e.isEmpty,t=e.slot,i=t.getSlotId().getDomId(),o=jQuery(“#”+i);!1===n?(“wallp_top”===t.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”===t.getTargeting(“pos”)[0]&&o.parent().show(),1!==e.size[0]&&o.parent().addClass(“ad-content”)):(o.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),o.parent(“.ad-collapse”).hide())})};window.DfpAds.parsedAds=[],window.DfpAds.parsedAds[window.aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1};var L=function(){g.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var n=window.aller_dfp.unique_id,t=e.slot.getTargetingMap().pos[0],i=window.DfpAds.parsedAds[window.aller_dfp.uniqueid],o=”native_1″===t&&!1===i.native_1,d=”native_2″===t&&!1===i.native_2,s=”native_3″===t&&!1===i.native_3;if(o||d||s){var a=e.slot.getSlotId(),r=a.getInstance(),l=a.getDomId(),u=”google_ads_iframe_”+window.AdsManager.adUnitPath+”_”+r,c=document.getElementById(u).name.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$2″);(c=c.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(c):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[n][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},Q=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===b(window.nuggdfp))for(var e in window.nuggdfp)!function(e){g.cmd.push(function(){g.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})}(e)})},M=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var n=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+n).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(p,C),P.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),P.que.push(c),window.AdsManager=new T,g.cmd.push(R),g.cmd.push(q),g.cmd.push(L),Q(),M()}();3 Nov


Niall Horan kommer tillbaka till Sverige – då kan du köpa biljetter

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”96bd6c21-c61d-4405-83dd-92c63999d823″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”a6572444-f1e0-4a14-965c-fa8aa0ce52b4″,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:1,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/frida.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/frida.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,240],[980,300],[728,90],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:50},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”349798″},{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”349792″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”732014″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”731996″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”349842″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”349836″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”73800″,”mobile”:”73806″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”68d45046-abff-400d-9024-9a3dc8f14325″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”e6d95816-3a7a-4b72-9f33-79cb45ed3799″,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/frida.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”613658″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”73800″,”mobile”:”73806″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”44878c66-b081-41e5-bd47-106c7f5ed4a6″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”e6d95816-3a7a-4b72-9f33-79cb45ed3799″,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:16,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/frida.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”613660″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”73800″,”mobile”:”73806″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”9594b5a9-b5a3-4451-8918-2e75c816ffc5″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:49,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/frida.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,240],[980,300],[728,90],[1280,600],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:50},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”349800″},{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”349794″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”732016″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”731998″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”349844″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”349838″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”73800″,”mobile”:”73806″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”; var _typeof2 = typeof Symbol === “function” && typeof Symbol.iterator === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj; } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj; }; (function e(t, n, r) { function s(o, u) { if (!n[o]) { if (!t[o]) { var a = typeof require == “function” && require;if (!u && a) return a(o, !0);if (i) return i(o, !0);throw new Error(“Cannot find module ‘” + o + “‘”); }var f = n[o] = { exports: {} };t[o][0].call(f.exports, function (e) { var n = t[o][1][e];return s(n ? n : e); }, f, f.exports, e, t, n, r); }return n[o].exports; }var i = typeof require == “function” && require;for (var o = 0; o = DESKTOP_BREAKPOINT[0], isHandheld: _window = DESKTOP_BREAKPOINT[0], mobile: _window 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : null; var fn = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : null; var listener = this.listeners.find(function (x) { return x.handle === handler; }); if (listener === undefined && handler !== null && fn !== null) { this.listeners.push({ handler: handler, fn: fn }); } clearInterval(this.pushGoogletagInterval); // If we already have gpt ready when pushing, call methods // immediately and mark the listener as `called` if (this.gptIsReady === true) { this.listeners.forEach(function (listener) { if (listener.called === undefined) { listener.fn.call(); listener.called = true; } }); // If GPT is not ready yet } else { // Recursively call `push()` until GPT is ready this.pushGoogletagInterval = setInterval(this.push, 500); } } }, { key: ‘setupAdSlots’, value: function setupAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { // We check so that the Ad has everything we expect it to if ((0, _ads.checkAdRequirements)(ad) === false) { // If we fail, check if it’s because we lack the // property ‘sizes’, then display it as an out of page (0, _ads.isAdOutOfPage)(ad, i); // Return before we do anything else that might be stupid return; } /** * Create a size mapping to declare which viewport which ad sizes * will be shown to */ var mapping = _googletag2.default.sizeMapping().addSize([0, 0], ad.sizes.mobile).addSize(DESKTOP_BREAKPOINT, ad.sizes.desktop).build(); /** * Define ad slot and the returned object by the method will be * stored in the DfpAds.Ads object under the same index in the key * ‘adSlot’, this to retrieve it later to refresh it */ DfpAds.Ads[i].adSlot = _googletag2.default.defineSlot(adUnitPath, [], ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Sometimes we get NULL returned, I need to investigate // why, most likely because it is not found on the page I guess if (DfpAds.Ads[i].adSlot === null) { return; } DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(mapping).addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); }); _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.enableSendAllBids(); }); /** * Initialize helper function from Prebid to handle * all the targeting for all bidders */ _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync(); }); /** * Enables the GPT services that made use of while defining our ad slots * on the page */ _googletag2.default.enableServices(); } /** * We iterate through each defined ad in our object DfpAds.Ads and run * the GPT method display to fetch the ads, note.. we aren’t loading them yet */ }, { key: ‘displayAdSlots’, value: function displayAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad) { _googletag2.default.display(ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); }); } /** * We specify for each ad which offset they will have, also note * that this will be based on if the user is coming from a mobile device * or not */ }, { key: ‘setLazyLoadOnAds’, value: function setLazyLoadOnAds() { jQuery(function () { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { if (ad.hasOwnProperty(‘offsets’) === false || ad.lazyload !== undefined && ad.lazyload === false) { // Because we either lack the property ‘offsets’ // or we haven’t set lazyload to be either true or false // in the back-end.. We will just go ahead and load it if (ad.placement !== undefined) { if ((0, _ads.refreshOnInfiniteLoad)(ad)) { (0, _ads.refreshAd)(ad); } else { // Helps us only load certain positions once.. // Remember that this is only run if we set // lazyload to false or didn’t set the prop at all if (ad.loaded === undefined || ad.loaded === false) { ad.loaded = true; (0, _ads.refreshAd)(ad); } } } return; } var offsets = ad.offsets; var elemId = ‘#’ + ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid; var opts = { distance: isMobile ? offsets.mobile : offsets.desktop // Set up our lazy load handler for our ad container div };jQuery(elemId).bind(‘scrollin’, opts, lazyLoadHandler); function lazyLoadHandler() { void 0; // Refresh ad (0, _ads.refreshAd)(ad); // Refresh our ad to actually load it // Unbind scrollin handler once we have loaded it to avoid // loading it several times jQuery(elemId).unbind(‘scrollin’, lazyLoadHandler); } }); }); } }]); return AdsManager; }(); AdsManager.prototype.helpers = _index2.default; exports.default = AdsManager; }, { “./googletag”: 9, “./helpers/ads”: 11, “./helpers/index.js”: 18, “./prebid”: 22 }], 2: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { // Auto collapse of small ad spaces // // If an ads height doesn’t match the expression: // adHeight >= min_ad_height (120px default) // // After 1 seconds, we will hide the element. setTimeout(autoCollapseThresholdHandler.bind(null, event), 1000); }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _helpers = require(‘../helpers’); var Helpers = _interopRequireWildcard(_helpers); function _interopRequireWildcard(obj) { if (obj && obj.__esModule) { return obj; } else { var newObj = {};if (obj != null) { for (var key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) newObj[key] = obj[key]; } }newObj.default = obj;return newObj; } } function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Determines if an ad should collapse * * @param {object} event * @return void */ // internal function autoCollapseThresholdHandler(event) { // If aller_dfp is undefined and it doesn’t have // a property called dfp_collapse_heigt, bail if (typeof aller_dfp === ‘undefined’ && typeof aller_dfp.dfp_collapse_height === ‘undefined’) { return; } // Select our ad var $ad = jQuery(‘#’ + event.slot.getSlotId().getDomId()); var min_ad_height = Helpers.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height) ? aller_dfp.dfp_collapse_height : 80; // Compare ad height with our set minimum height var collapseAd = Helpers.shouldAdCollapse($ad, min_ad_height); if (collapseAd) { $ad.parent(‘.ad-collapse’).hide(); return; } // If we load wallpaper we should set a padding-top on #content // because otherwises it won’t look good.. ya feel? if ($ad.attr(‘ad-placement’) == ‘wallpaper-left’ && $ad.parent().hasClass(‘o-wallpaper’) && event.isEmpty !== true) { jQuery(‘#content’).addClass(‘o-content–wallpaper’); jQuery(‘#outer-container’).css(‘padding-top’, ‘120px’); } } }, { “../googletag”: 9, “../helpers”: 18 }], 3: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var isEmpty = event.isEmpty, slot = event.slot; var domId = slot.getSlotId().getDomId(); var $elem = jQuery(‘#’ + domId); if (isEmpty == false) { if (slot.getTargeting(‘pos’) === ‘wallp_top’) { jQuery(‘body’).addClass(‘ad-wallpaper’); } if (slot.getTargeting(‘pos’)[0] == “mobile_sticky”) { $elem.parent().show(); } if (event.size[0] != 1) { $elem.parent().addClass(‘ad-content’); } } else { $elem.parent(‘.ad-collapse’).addClass(‘ad-empty’); $elem.parent(‘.ad-collapse’).hide(); } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 4: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runEventListeners = runEventListeners; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _autoCollapseThresholdHandler = require(‘./autoCollapseThresholdHandler’); var _autoCollapseThresholdHandler2 = _interopRequireDefault(_autoCollapseThresholdHandler); var _collapseHandler = require(‘./collapseHandler’); var _collapseHandler2 = _interopRequireDefault(_collapseHandler); var _nativeAdHandler = require(‘./nativeAdHandler’); var _nativeAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nativeAdHandler); var _nuggAdHandler = require(‘./nuggAdHandler’); var _nuggAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nuggAdHandler); var _passbackHandler = require(‘./passbackHandler’); var _passbackHandler2 = _interopRequireDefault(_passbackHandler); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal function runEventListeners() { _googletag2.default.cmd.push(_autoCollapseThresholdHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_collapseHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_nativeAdHandler2.default); (0, _nuggAdHandler2.default)(); (0, _passbackHandler2.default)(); } }, { “../googletag”: 9, “./autoCollapseThresholdHandler”: 2, “./collapseHandler”: 3, “./nativeAdHandler”: 5, “./nuggAdHandler”: 6, “./passbackHandler”: 7 }], 5: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var _aller_dfp = aller_dfp, unique_id = _aller_dfp.unique_id; var pos = event.slot.getTargetingMap().pos[0]; var parsedAds = DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]; var notParsedNative1 = pos === ‘native_1’ && parsedAds[‘native_1’] == false; var notParsedNative2 = pos === ‘native_2’ && parsedAds[‘native_2’] == false; var notParsedNative3 = pos === ‘native_3’ && parsedAds[‘native_3’] == false; if (notParsedNative1 || notParsedNative2 || notParsedNative3) { var slot = event.slot.getSlotId(); var slotInstance = slot.getInstance(); var slotId = slot.getDomId(); var nativeIframeId = ‘google_ads_iframe_’ + AdsManager.adUnitPath + ‘_’ + slotInstance; var nativeIframe = document.getElementById(nativeIframeId); var nativeIframeContent = nativeIframe.name; // Regexs to capture content within the export comments var exportBeginRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; var exportEndRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; // Filter out anything beside the actual post block markup var content = nativeIframeContent.replace(exportBeginRgx, “$2”); content = content.replace(exportEndRgx, “$1”); if (content.indexOf(“”) > -1) { jQuery(‘#’ + slotId).parent().hide().after(content); } else { jQuery(‘#’ + slotId).css({ ‘height’: ‘1px’ }).parent().css({ ‘height’: ‘1px’ }); } // Set e.g. parsedAds[‘native_1’] = true DfpAds.parsedAds[unique_id][event.slot.getTargetingMap().pos[0]] = true; } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // Instantiate our parsed ads array DfpAds.parsedAds = []; // internal DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid] = { native_1: false, native_2: false, native_3: false }; /** * Parses custom native ads.. * We’ll get the content from the iframe’s name attr and catch everything * inbetween the tags * * and * * And everything captured will be output after the original source * * @method registerNativeAdHandler * @return void */ }, { “../googletag”: 9 }], 6: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); var _typeof = typeof Symbol === “function” && _typeof2(Symbol.iterator) === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); }; // internal /** * Adds targeting information from nugg ad * * @method registerNuggAdEventHandler * @return void */ exports.default = function () { //Set targeting from nugg.ad document.addEventListener(‘nuggad-ready’, nuggAdEventHandler); function nuggAdEventHandler(e) { //Adds nugg.ad targeting to all ads if ((typeof nuggdfp === ‘undefined’ ? ‘undefined’ : _typeof(nuggdfp)) === ‘object’) { var _loop = function _loop(nuggkey) { _googletag2.default.cmd.push(function () { _googletag2.default.pubads().setTargeting(nuggkey, nuggdfp[nuggkey]); }); }; for (var nuggkey in nuggdfp) { _loop(nuggkey); } } } }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 7: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { // Listen to message from child window // Used by passbacks to postmessage their iframe ID if they fail to load // Create IE + others compatible event handler var eventMethod = window.addEventListener ? “addEventListener” : “attachEvent”; var eventer = window[eventMethod]; var messageEvent = eventMethod == “attachEvent” ? “onmessage” : “message”; eventer(messageEvent, function (e) { // If the message contains empty_passback if (e.data instanceof Array && e.data.indexOf(“empty_passback:”) > -1) { // Parse the iframe id var passbackId = e.data.split(“empty_passback:”)[1]; // Find its parent and hide it jQuery(‘#’ + passbackId).closest(‘.ad-collapse’).hide(); } }, false); }; }, {}], 8: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; var _prebid = require(‘./prebid’); var _prebid2 = _interopRequireDefault(_prebid); var _googletag = require(‘./googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _events = require(‘./events’); var _AdsManager = require(‘./AdsManager’); var _AdsManager2 = _interopRequireDefault(_AdsManager); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal window.AdsManager = new _AdsManager2.default(); (0, _events.runEventListeners)(); }, { “./AdsManager”: 1, “./events”: 4, “./googletag”: 9, “./prebid”: 22 }], 9: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.load = load; exports.gTagInterval = gTagInterval; window.googletag = window.googletag || {}; window.googletag.cmd = window.googletag.cmd || []; /** * Disable initial load of ads and also collapse all unfilled ad slots */ window.googletag.cmd.push(function () { googletag.pubads().collapseEmptyDivs(); googletag.pubads().disableInitialLoad(); }); exports.default = window.googletag; function load() { var script = document.createElement(‘script’); script.async = true; script.type = ‘text/javascript’; var useSSL = ‘https:’ == document.location.protocol; var gptService = ‘//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js’; script.src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + gptService; var node = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; node.parentNode.insertBefore(script, node); void 0; } function gTagInterval(callback) { var isReady = googletag && googletag.apiReady === true ? true : false; if (isReady) { jQuery(window).trigger(‘gpt-is-ready’); this.gptIsReady = true; clearInterval(gTagChecker); setUpAdSlots(); } } }, {}], 10: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = checkAdRequirements; /** * Checks multiple properties on the Ad object to see if it * validates as a proper Ad for us to deal with * * @param {object} ad An object which contains information about an Ad * @return {bool} */ function checkAdRequirements(ad) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; if (ad.hasOwnProperty(‘sizes’) === false) return false; if (ad.sizes === null) return false; return true; } }, {}], 11: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.refreshPrebidAd = exports.refreshOnInfiniteLoad = exports.refreshAd = exports.isAdOutOfPage = exports.checkAdRequirements = undefined; var _checkAdRequirements = require(‘./checkAdRequirements’); var _checkAdRequirements2 = _interopRequireDefault(_checkAdRequirements); var _isAdOutOfPage = require(‘./isAdOutOfPage’); var _isAdOutOfPage2 = _interopRequireDefault(_isAdOutOfPage); var _refreshAd = require(‘./refreshAd’); var _refreshAd2 = _interopRequireDefault(_refreshAd); var _refreshOnInfiniteLoad = require(‘./refreshOnInfiniteLoad’); var _refreshOnInfiniteLoad2 = _interopRequireDefault(_refreshOnInfiniteLoad); var _refreshPrebidAd = require(‘./refreshPrebidAd’); var _refreshPrebidAd2 = _interopRequireDefault(_refreshPrebidAd); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } exports.checkAdRequirements = _checkAdRequirements2.default; exports.isAdOutOfPage = _isAdOutOfPage2.default; exports.refreshAd = _refreshAd2.default; exports.refreshOnInfiniteLoad = _refreshOnInfiniteLoad2.default; exports.refreshPrebidAd = _refreshPrebidAd2.default; }, { “./checkAdRequirements”: 10, “./isAdOutOfPage”: 12, “./refreshAd”: 13, “./refreshOnInfiniteLoad”: 14, “./refreshPrebidAd”: 15 }], 12: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = isAdOutOfPage; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _AdsManager = require(‘../../AdsManager’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * @param {object} ad * @param {int} index * @return void */ // internal function isAdOutOfPage(ad, index) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; DfpAds.Ads[index].adSlot = _googletag2.default.defineOutOfPageSlot(_AdsManager.adUnitPath, ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Not sure why it sometimes return null if (DfpAds.Ads[index].adSlot === null) { return false; } // If everything looks fine and dandy, go ahead, get it tiger DfpAds.Ads[index].adSlot.addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); } }, { “../../AdsManager”: 1, “../../googletag”: 9 }], 13: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshAd; var _ = require(‘./’); var _prebid = require(‘../../prebid’); var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad * * @param {object} ad * @return void */ function refreshAd(ad) { if (ad.prebidReady && _prebid.PREBID_TIMEOUT > 0) { (0, _.refreshPrebidAd)(ad); } else { _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } } // internal }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22, “./”: 11 }], 14: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshOnInfiniteLoad; /** * Refreshes wallpaper * * @method refreshWallpaper * * @param {object} ad * @return void */ function refreshOnInfiniteLoad(ad) { if (ad.placement === ‘wallp_left’) { return true; } return false; } }, {}], 15: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshPrebidAd; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _prebid = require(‘../../prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad with Prebid * * @param {object} ad * @return void */ // internal function refreshPrebidAd(ad) { _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.requestBids({ timeout: _prebid.PREBID_TIMEOUT, adUnitCodes: [ad.target], bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponse) { var bids = _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); // Iterate through all bids and find the current active // ad by target id. Then set targetings manually for (var key in bids) { if (key !== ad.target) continue; // Set new targetings for our already defined slot for (var obj in bids[key]) { ad.adSlot.setTargeting(obj, bids[key][obj]); } } _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync([ad.target]); _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } }); }); } }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22 }], 16: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (placement) { return DfpAds.Ads.find(function (x) { if (x.placement === placement) { return x; } }) || false; }; }, {}], 17: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (name) { var name = cname + “=”; var ca = document.cookie.split(‘;’); for (var i = 0; i 0) { return []; } // Prebid ad unit structure var prebidProps = { code: adUnit.target, sizes: [], bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: adUnit.prebid.accountId, siteId: null, zoneId: null, sizes: [] } }] }; var prebidAds = []; // Our to be defined prebid ad unit var prebidAd = void 0; adUnits.forEach(function (item) { // Make sure we have a copy and not a reference prebidAd = JSON.parse(JSON.stringify(prebidProps)); // Prebid size ID var sizeId = parseInt(item.sizeId); // Prebid placement ID var zoneId = item.zoneId; var sizes = item.size.split(‘x’); sizes[0] = parseInt(sizes[0]); sizes[1] = parseInt(sizes[1]); // Set prebid data before we append our ad unit prebidAd.sizes = [sizes]; prebidAd.bids[0].params.sizes = [sizeId]; prebidAd.bids[0].params.zoneId = zoneId; prebidAd.bids[0].params.siteId = adUnit.prebid.siteId[device]; prebidAds.push(prebidAd); }); return prebidAds; } /** * Runs through defined ad slots and statically defined ad slots (via code) * to build them into prebid ad units */ function setupPrebidAdUnits() { // We bail if the timeout is set to 0 if (_.PREBID_TIMEOUT === 0) { return; } // Filter through each ad and see if we have set up anything // to integrate and use Prebid var prebidAds = prebidReadyAds(); // For each ad using prebid we go through them and assign all necessary // variables which rubicon as a bidder requires. Then, when set up, we // add it to the variable adUnits prebidAds.forEach(function (adUnit) { void 0; // Will be populated with prebid ad units var prebidAdUnits = []; // Extract desktop and mobile ad props for a single ad unit var _adUnit$prebid = adUnit.prebid, desktop = _adUnit$prebid.desktop, mobile = _adUnit$prebid.mobile; if (_AdsManager.device.isDesktop) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(desktop, adUnit, ‘desktop’); } else if (_AdsManager.device.isHandheld) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(mobile, adUnit, ‘mobile’); } else { void 0; } prebidAdUnits.forEach(function (prebidAd) { return adUnits.push(prebidAd); }); void 0; }); void 0; // We push ad units to Prebid _.pbjs.addAdUnits(adUnits); // If any bidders found, initialize ad server _.pbjs.requestBids({ bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponses) { (0, _prebid.initAdServer)(); } }); } }, { “../AdsManager”: 1, “./”: 22, “./prebid”: 24 }], 22: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.PREBID_TIMEOUT = exports.pbjs = undefined; var _pbjs = require(‘./pbjs’); Object.defineProperty(exports, ‘pbjs’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_pbjs).default; } }); var _prebidTimeout = require(‘./prebidTimeout’); Object.defineProperty(exports, ‘PREBID_TIMEOUT’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_prebidTimeout).default; } }); var _prebid = require(‘./prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal (0, _prebid.runPrebidSetup)(); }, { “./pbjs”: 23, “./prebid”: 24, “./prebidTimeout”: 25 }], 23: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.pbjs = window.pbjs || {}; window.pbjs.que = window.pbjs.que || []; exports.default = window.pbjs; }, {}], 24: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runPrebidSetup = undefined; exports.initAdServer = initAdServer; var _googletag = require(‘../googletag.js’); var _ = require(‘./’); var _adUnits = require(‘./adUnits’); var _adUnits2 = _interopRequireDefault(_adUnits); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } function initAdServer() { if (_.pbjs.initAdServerSet) return; void 0; (0, _googletag.load)(); _.pbjs.initAdServerSet = true; } // internal var runPrebidSetup = exports.runPrebidSetup = function runPrebidSetup() { // We give Prebid a set time, with the constant PREBID_TIMEOUT // before we let it go and fallback to using the normal flow with GPT setTimeout(initAdServer, _.PREBID_TIMEOUT); /** * Configure settings to adjust cpm from USD to SEK */ _.pbjs.setConfig({ ‘currency’: { ‘adServerCurrency’: ‘SEK’, ‘conversionRateFile’: ‘https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json’, ‘bidderCurrencyDefault’: { ‘rubicon’: ‘USD’ } }, ‘priceGranularity’: { ‘buckets’: [{ ‘precision’: 2, ‘min’: 0, ‘max’: 200, ‘increment’: ‘0.1’ }] } }); // Chain of commands _.pbjs.que.push(_adUnits2.default); }; }, { “../googletag.js”: 9, “./”: 22, “./adUnits”: 21 }], 25: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.PREBID_TIMEOUT = window.PREBID_TIMEOUT || 0; exports.default = window.PREBID_TIMEOUT; }, {}] }, {}, [8]);6 Okt


Fifth Harmony har släppt ny låt – lyssna här!

Sedan Camila Cabello lämnade Fifth Harmony i december förra året har Ally, Normani, Dinah och Lauren uppträtt med gamla låtar. Men nu har gruppen släppt sin allra första nya låt sedan uppbrottet.

Läs mer: Fifth Harmony avslöjar vem de har en crush på

Annons

Låten heter Down och beskrivs som en riktig sommarhit. Trots att att medlemmarna av Fifth Harmony nu bara är fyra stycken, är det fem personer som hörs i låten. Gruppen har nämligen samarbetat med artisten Gucci Mane, som rappar i låten.

Lyssna på låten nedan!

Läs mer:
Test: Vem i Little Mix är du?
14 gånger One Direction sjunger om sex
Så snor du Selena Gomez stil — och här hittar du kläderna

Här uppträder Anton Hagman i sommar

I sommar åker Anton Hagman ut på turné och han kommer bland annat till Västerås, Lidköping och Hudiksvall.

Snart är sommaren här vilket innebär massa konserter. En som åker ut på turné i sommar är Anton Hagman. Anton blev först känd för sina covers på Youtube och deltog även i årets upplaga av Melodifestivalen med låten Kiss you goodbye. I juni släpper Anton dessutom en EP.

Här är all ställen Anton kommer att uppträda på i sommar:

29 juni – Västerås, Västerås Cityfestival
6 juli – Sölvesborg, Killebom
23 juli – Stockholm, Barnens Allsång Skansen
29 juli – Hudiksvall, Hudikkalaset
9 augusti – Lysekil, Havsbadsparken
12 augusti – Stockholm, Djurens Helg Solvalla
18 augusti – Lidköping, Scensommar
19 augusti – Sävjö, Sävsjö Celebration
27 augusti – Sala, Salamässan

Läs mer:
Anton Hagman om Youtube-flickvännen: ”Hon är så jävla snygg”
Wilma talar ut om fejkbråket med Anton på Mellos efterfest
17 svenska kändisar som kommer från mindre städer

Följ FRIDA på Facebook, Youtube, Twitter, Instagram och Snapchat för att inte missa något.

Foto: Blixten & co

Då släpps Liam Paynes första låt – lyssna på teasern här!

Redan i onsdags teasade Liam Payne om att han hade något nytt på gång och igår fick vi reda på vad det är. Den 19 maj släpper han nämligen sin första sololåt!

Läs mer: Det ska Liam och Cheryls son heta

Annons

På Instagram har Liam delat med sig av en video där vi får se honom dansa och i bakgrunden hörs musik. Till videon avslöjar han att hans nya låt heter Strip that down och han har gjort den tillsammans med Quavo.

Lyssna på teasern här under!

Mad excited to announce my new single Strip That Down ft. @quavohuncho out May 19th #STRIPTHATDOWN ⬇

Ett inlägg delat av Liam Payne (@liampayne)

Läs mer:
Liam Payne om Cheryl: ”Hon har varit min drömtjej sedan jag var ung”
Liam Payne: ”One Direction kommer att återförenas”
Se klippet när Liam Payne och Cheryl Cole först träffas

På lördag kan du se Marcus & Martinus i Eurovision song contest

På lördags är det dags för Eurovision song contest. Under själva tävlingen kommer Marcus & Martinus att dyka upp – men inte som du tror.

Årets Eurovision song contest går av stapeln i Kiev, Ukraina. Sveriges representant Robin Bengtsson uppträder ikväll i en semifinal och därefter är finalen på lördag. Några som kommer att dyka upp under finalen är Marcus & Martinus. De ska nämligen dela upp Norges poäng under kvällen.

– Vi är väldigt glada över att få ge poängen från Norge i ESC. Det är en stor ära. Vi ser fram emot att få vara en del av en sådan stor show som sänds i så många länder, säger Marcus i ett pressmeddelande.

– Det kommer att bli så kul! Vi hoppas såklart att Norge kommer leverera ett bra uppträdande, så lycka till! säger Martinus.

Eurovision song contest visas på lördag klockan 21.00 på Svt1.

Läs mer:
Marcus & Martinus: ”Vi är väldigt olika”
Test: Hur mycket kan du om Marcus & Martinus musikvideos?
20 bilder du inte sett på Marcus & Martinus förut

Foto: Fred Jonny