Uppklädda för fest – kronprinsessan bar likadan klänning som Meghan

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){I.que.push(function(){I.requestBids({timeout:_,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=I.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);I.setTargetingForGPTAsync([e.target]),I.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==_){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,I.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=I.adUnits,I.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){I.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),I.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},Q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)},q=function(){a.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.slot.getSlotId().getDomId(),n=jQuery(“#”+t),i=jQuery(n).parent().find(“.ad-tag”);[“interstitial”].indexOf(jQuery(n).attr(“ad-placement”))
Den holländska kronprinsessan valde samma klänning som Meghan Markle…

98b53f9900056973907b209df669d888938f7f5f5038a64850715d81700e544b

Kungligt

Kung Willem-Alexander och drottning Máxima önskade det nederländska folket God Jul med denna festliga bild. Förutom kungaparet ser vi deras tre döttrar, kronprinsessan Catharina-Amalia, prinsessan Alexia och prinsessan Ariane utanför det kungliga stallet vid Noordeinde.

Fotot, som visar hela familjen i bästa feststassen, är taget vid kungens födelsedag i våras. Kronprinsessan Catharina-Amalia bär faktiskt också en likadan klänning, från Self Portrait, som prins Harrys fästmö Meghan Markle valde att bära häromveckan.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Den festklädda kronprinsessan ses här i sin fina klänning, en likadan som Meghan bar innan jul. Fast eftersom bilden från Nederländerna kommer från i våras, var det faktiskt Catharina Amalia som bar den först.

Foto: Jeroen van der Meyde -Holländska hovet samt Stella Pictures
Så har du aldrig sett Willem-Alexander och Máxima förut!

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){_.que.push(function(){_.requestBids({timeout:I,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=_.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);_.setTargetingForGPTAsync([e.target]),_.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==I){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,_.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=_.adUnits,_.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){_.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),_.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(d,I),_.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),_.que.push(s),a.cmd.push(z),a.cmd.push(j),a.cmd.push(T),O(),q()}(); //]]>
Kungaparet av Nederländerna befinner sig i Karibien.

67f36e7a8b324046b3f2b222a0b58bea931e67da3c75cbceb12502677f24865c

Kungligt

Det är inte ofta vi får se de kungliga i full dykutrustning! Men under kung Willem-Alexanders och drottning Máximas resa i Västindien hände det faktiskt! Kungaparet passade nämligen på att hoppa ner i plurret och dyka under sitt besök på ön Saba, som ju är en del av det Karibiska Nederländerna.

Se bilderna nedan!

Foto: IBLSå lika är Máxima och hennes döttrar

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:17,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”; var _typeof2 = typeof Symbol === “function” && typeof Symbol.iterator === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj; } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj; }; (function e(t, n, r) { function s(o, u) { if (!n[o]) { if (!t[o]) { var a = typeof require == “function” && require;if (!u && a) return a(o, !0);if (i) return i(o, !0);throw new Error(“Cannot find module ‘” + o + “‘”); }var f = n[o] = { exports: {} };t[o][0].call(f.exports, function (e) { var n = t[o][1][e];return s(n ? n : e); }, f, f.exports, e, t, n, r); }return n[o].exports; }var i = typeof require == “function” && require;for (var o = 0; o = DESKTOP_BREAKPOINT[0], isHandheld: _window = DESKTOP_BREAKPOINT[0], mobile: _window 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : null; var fn = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : null; var listener = this.listeners.find(function (x) { return x.handle === handler; }); if (listener === undefined && handler !== null && fn !== null) { this.listeners.push({ handler: handler, fn: fn }); } clearInterval(this.pushGoogletagInterval); // If we already have gpt ready when pushing, call methods // immediately and mark the listener as `called` if (this.gptIsReady === true) { this.listeners.forEach(function (listener) { if (listener.called === undefined) { listener.fn.call(); listener.called = true; } }); // If GPT is not ready yet } else { // Recursively call `push()` until GPT is ready this.pushGoogletagInterval = setInterval(this.push, 500); } } }, { key: ‘setupAdSlots’, value: function setupAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { // We check so that the Ad has everything we expect it to if ((0, _ads.checkAdRequirements)(ad) === false) { // If we fail, check if it’s because we lack the // property ‘sizes’, then display it as an out of page (0, _ads.isAdOutOfPage)(ad, i); // Return before we do anything else that might be stupid return; } /** * Create a size mapping to declare which viewport which ad sizes * will be shown to */ var mapping = _googletag2.default.sizeMapping().addSize([0, 0], ad.sizes.mobile).addSize(DESKTOP_BREAKPOINT, ad.sizes.desktop).build(); /** * Define ad slot and the returned object by the method will be * stored in the DfpAds.Ads object under the same index in the key * ‘adSlot’, this to retrieve it later to refresh it */ DfpAds.Ads[i].adSlot = _googletag2.default.defineSlot(adUnitPath, [], ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Sometimes we get NULL returned, I need to investigate // why, most likely because it is not found on the page I guess if (DfpAds.Ads[i].adSlot === null) { return; } DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(mapping).addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); }); _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.enableSendAllBids(); }); /** * Initialize helper function from Prebid to handle * all the targeting for all bidders */ _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync(); }); /** * Enables the GPT services that made use of while defining our ad slots * on the page */ _googletag2.default.enableServices(); } /** * We iterate through each defined ad in our object DfpAds.Ads and run * the GPT method display to fetch the ads, note.. we aren’t loading them yet */ }, { key: ‘displayAdSlots’, value: function displayAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad) { _googletag2.default.display(ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); }); } /** * We specify for each ad which offset they will have, also note * that this will be based on if the user is coming from a mobile device * or not */ }, { key: ‘setLazyLoadOnAds’, value: function setLazyLoadOnAds() { jQuery(function () { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { if (ad.hasOwnProperty(‘offsets’) === false || ad.lazyload !== undefined && ad.lazyload === false) { // Because we either lack the property ‘offsets’ // or we haven’t set lazyload to be either true or false // in the back-end.. We will just go ahead and load it if (ad.placement !== undefined) { if ((0, _ads.refreshOnInfiniteLoad)(ad)) { (0, _ads.refreshAd)(ad); } else { // Helps us only load certain positions once.. // Remember that this is only run if we set // lazyload to false or didn’t set the prop at all if (ad.loaded === undefined || ad.loaded === false) { ad.loaded = true; (0, _ads.refreshAd)(ad); } } } return; } var offsets = ad.offsets; var elemId = ‘#’ + ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid; var opts = { distance: isMobile ? offsets.mobile : offsets.desktop // Set up our lazy load handler for our ad container div };jQuery(elemId).bind(‘scrollin’, opts, lazyLoadHandler); function lazyLoadHandler() { void 0; // Refresh ad (0, _ads.refreshAd)(ad); // Refresh our ad to actually load it // Unbind scrollin handler once we have loaded it to avoid // loading it several times jQuery(elemId).unbind(‘scrollin’, lazyLoadHandler); } }); }); } }]); return AdsManager; }(); exports.default = AdsManager; }, { “./googletag”: 9, “./helpers/ads”: 11, “./prebid”: 22 }], 2: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { // Auto collapse of small ad spaces // // If an ads height doesn’t match the expression: // adHeight >= min_ad_height (120px default) // // After 1 seconds, we will hide the element. setTimeout(autoCollapseThresholdHandler.bind(null, event), 1000); }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _helpers = require(‘../helpers’); var Helpers = _interopRequireWildcard(_helpers); function _interopRequireWildcard(obj) { if (obj && obj.__esModule) { return obj; } else { var newObj = {};if (obj != null) { for (var key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) newObj[key] = obj[key]; } }newObj.default = obj;return newObj; } } function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Determines if an ad should collapse * * @param {object} event * @return void */ // internal function autoCollapseThresholdHandler(event) { // If aller_dfp is undefined and it doesn’t have // a property called dfp_collapse_heigt, bail if (typeof aller_dfp === ‘undefined’ && typeof aller_dfp.dfp_collapse_height === ‘undefined’) { return; } // Select our ad var $ad = jQuery(‘#’ + event.slot.getSlotId().getDomId()); var min_ad_height = Helpers.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height) ? aller_dfp.dfp_collapse_height : 80; // Compare ad height with our set minimum height var collapseAd = Helpers.shouldAdCollapse($ad, min_ad_height); if (collapseAd) { $ad.parent(‘.ad-collapse’).hide(); return; } // If we load wallpaper we should set a padding-top on #content // because otherwises it won’t look good.. ya feel? if ($ad.attr(‘ad-placement’) == ‘wallpaper-left’ && $ad.parent().hasClass(‘o-wallpaper’) && event.isEmpty !== true) { jQuery(‘#content’).addClass(‘o-content–wallpaper’); jQuery(‘#outer-container’).css(‘padding-top’, ‘120px’); } } }, { “../googletag”: 9, “../helpers”: 18 }], 3: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var isEmpty = event.isEmpty, slot = event.slot; var domId = slot.getSlotId().getDomId(); var $elem = jQuery(‘#’ + domId); if (isEmpty == false) { if (slot.getTargeting(‘pos’) === ‘wallp_top’) { jQuery(‘body’).addClass(‘ad-wallpaper’); } if (slot.getTargeting(‘pos’)[0] == “mobile_sticky”) { $elem.parent().show(); } if (event.size[0] != 1) { $elem.parent().addClass(‘ad-content’); } } else { $elem.parent(‘.ad-collapse’).addClass(‘ad-empty’); $elem.parent(‘.ad-collapse’).hide(); } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 4: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runEventListeners = runEventListeners; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _autoCollapseThresholdHandler = require(‘./autoCollapseThresholdHandler’); var _autoCollapseThresholdHandler2 = _interopRequireDefault(_autoCollapseThresholdHandler); var _collapseHandler = require(‘./collapseHandler’); var _collapseHandler2 = _interopRequireDefault(_collapseHandler); var _nativeAdHandler = require(‘./nativeAdHandler’); var _nativeAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nativeAdHandler); var _nuggAdHandler = require(‘./nuggAdHandler’); var _nuggAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nuggAdHandler); var _passbackHandler = require(‘./passbackHandler’); var _passbackHandler2 = _interopRequireDefault(_passbackHandler); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal function runEventListeners() { _googletag2.default.cmd.push(_autoCollapseThresholdHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_collapseHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_nativeAdHandler2.default); (0, _nuggAdHandler2.default)(); (0, _passbackHandler2.default)(); } }, { “../googletag”: 9, “./autoCollapseThresholdHandler”: 2, “./collapseHandler”: 3, “./nativeAdHandler”: 5, “./nuggAdHandler”: 6, “./passbackHandler”: 7 }], 5: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var _aller_dfp = aller_dfp, unique_id = _aller_dfp.unique_id; var pos = event.slot.getTargetingMap().pos[0]; var parsedAds = DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]; var notParsedNative1 = pos === ‘native_1’ && parsedAds[‘native_1’] == false; var notParsedNative2 = pos === ‘native_2’ && parsedAds[‘native_2’] == false; var notParsedNative3 = pos === ‘native_3’ && parsedAds[‘native_3’] == false; if (notParsedNative1 || notParsedNative2 || notParsedNative3) { var slot = event.slot.getSlotId(); var slotInstance = slot.getInstance(); var slotId = slot.getDomId(); var nativeIframeId = ‘google_ads_iframe_’ + AdsManager.adUnitPath + ‘_’ + slotInstance; var nativeIframe = document.getElementById(nativeIframeId); var nativeIframeContent = nativeIframe.name; // Regexs to capture content within the export comments var exportBeginRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; var exportEndRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; // Filter out anything beside the actual post block markup var content = nativeIframeContent.replace(exportBeginRgx, “$2”); content = content.replace(exportEndRgx, “$1”); if (content.indexOf(“”) > -1) { jQuery(‘#’ + slotId).parent().hide().after(content); } else { jQuery(‘#’ + slotId).css({ ‘height’: ‘1px’ }).parent().css({ ‘height’: ‘1px’ }); } // Set e.g. parsedAds[‘native_1’] = true DfpAds.parsedAds[unique_id][event.slot.getTargetingMap().pos[0]] = true; } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // Instantiate our parsed ads array DfpAds.parsedAds = []; // internal DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid] = { native_1: false, native_2: false, native_3: false }; /** * Parses custom native ads.. * We’ll get the content from the iframe’s name attr and catch everything * inbetween the tags * * and * * And everything captured will be output after the original source * * @method registerNativeAdHandler * @return void */ }, { “../googletag”: 9 }], 6: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); var _typeof = typeof Symbol === “function” && _typeof2(Symbol.iterator) === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); }; // internal /** * Adds targeting information from nugg ad * * @method registerNuggAdEventHandler * @return void */ exports.default = function () { //Set targeting from nugg.ad document.addEventListener(‘nuggad-ready’, nuggAdEventHandler); function nuggAdEventHandler(e) { //Adds nugg.ad targeting to all ads if ((typeof nuggdfp === ‘undefined’ ? ‘undefined’ : _typeof(nuggdfp)) === ‘object’) { var _loop = function _loop(nuggkey) { _googletag2.default.cmd.push(function () { _googletag2.default.pubads().setTargeting(nuggkey, nuggdfp[nuggkey]); }); }; for (var nuggkey in nuggdfp) { _loop(nuggkey); } } } }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 7: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { // Listen to message from child window // Used by passbacks to postmessage their iframe ID if they fail to load // Create IE + others compatible event handler var eventMethod = window.addEventListener ? “addEventListener” : “attachEvent”; var eventer = window[eventMethod]; var messageEvent = eventMethod == “attachEvent” ? “onmessage” : “message”; eventer(messageEvent, function (e) { // If the message contains empty_passback if (e.data instanceof Array && e.data.indexOf(“empty_passback:”) > -1) { // Parse the iframe id var passbackId = e.data.split(“empty_passback:”)[1]; // Find its parent and hide it jQuery(‘#’ + passbackId).closest(‘.ad-collapse’).hide(); } }, false); }; }, {}], 8: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; var _prebid = require(‘./prebid’); var _prebid2 = _interopRequireDefault(_prebid); var _googletag = require(‘./googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _events = require(‘./events’); var _AdsManager = require(‘./AdsManager’); var _AdsManager2 = _interopRequireDefault(_AdsManager); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal window.AdsManager = new _AdsManager2.default(); (0, _events.runEventListeners)(); }, { “./AdsManager”: 1, “./events”: 4, “./googletag”: 9, “./prebid”: 22 }], 9: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.load = load; exports.gTagInterval = gTagInterval; window.googletag = window.googletag || {}; window.googletag.cmd = window.googletag.cmd || []; /** * Disable initial load of ads and also collapse all unfilled ad slots */ window.googletag.cmd.push(function () { googletag.pubads().collapseEmptyDivs(); googletag.pubads().disableInitialLoad(); }); exports.default = window.googletag; function load() { var script = document.createElement(‘script’); script.async = true; script.type = ‘text/javascript’; var useSSL = ‘https:’ == document.location.protocol; var gptService = ‘//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js’; script.src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + gptService; var node = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; node.parentNode.insertBefore(script, node); void 0; } function gTagInterval(callback) { var isReady = googletag && googletag.apiReady === true ? true : false; if (isReady) { jQuery(window).trigger(‘gpt-is-ready’); this.gptIsReady = true; clearInterval(gTagChecker); setUpAdSlots(); } } }, {}], 10: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = checkAdRequirements; /** * Checks multiple properties on the Ad object to see if it * validates as a proper Ad for us to deal with * * @param {object} ad An object which contains information about an Ad * @return {bool} */ function checkAdRequirements(ad) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; if (ad.hasOwnProperty(‘sizes’) === false) return false; if (ad.sizes === null) return false; return true; } }, {}], 11: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.refreshPrebidAd = exports.refreshOnInfiniteLoad = exports.refreshAd = exports.isAdOutOfPage = exports.checkAdRequirements = undefined; var _checkAdRequirements = require(‘./checkAdRequirements’); var _checkAdRequirements2 = _interopRequireDefault(_checkAdRequirements); var _isAdOutOfPage = require(‘./isAdOutOfPage’); var _isAdOutOfPage2 = _interopRequireDefault(_isAdOutOfPage); var _refreshAd = require(‘./refreshAd’); var _refreshAd2 = _interopRequireDefault(_refreshAd); var _refreshOnInfiniteLoad = require(‘./refreshOnInfiniteLoad’); var _refreshOnInfiniteLoad2 = _interopRequireDefault(_refreshOnInfiniteLoad); var _refreshPrebidAd = require(‘./refreshPrebidAd’); var _refreshPrebidAd2 = _interopRequireDefault(_refreshPrebidAd); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } exports.checkAdRequirements = _checkAdRequirements2.default; exports.isAdOutOfPage = _isAdOutOfPage2.default; exports.refreshAd = _refreshAd2.default; exports.refreshOnInfiniteLoad = _refreshOnInfiniteLoad2.default; exports.refreshPrebidAd = _refreshPrebidAd2.default; }, { “./checkAdRequirements”: 10, “./isAdOutOfPage”: 12, “./refreshAd”: 13, “./refreshOnInfiniteLoad”: 14, “./refreshPrebidAd”: 15 }], 12: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = isAdOutOfPage; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _AdsManager = require(‘../../AdsManager’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * @param {object} ad * @param {int} index * @return void */ // internal function isAdOutOfPage(ad, index) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; DfpAds.Ads[index].adSlot = _googletag2.default.defineOutOfPageSlot(_AdsManager.adUnitPath, ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Not sure why it sometimes return null if (DfpAds.Ads[index].adSlot === null) { return false; } // If everything looks fine and dandy, go ahead, get it tiger DfpAds.Ads[index].adSlot.addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); } }, { “../../AdsManager”: 1, “../../googletag”: 9 }], 13: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshAd; var _ = require(‘./’); var _prebid = require(‘../../prebid’); var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad * * @param {object} ad * @return void */ function refreshAd(ad) { if (ad.prebidReady && _prebid.PREBID_TIMEOUT > 0) { (0, _.refreshPrebidAd)(ad); } else { _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } } // internal }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22, “./”: 11 }], 14: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshOnInfiniteLoad; /** * Refreshes wallpaper * * @method refreshWallpaper * * @param {object} ad * @return void */ function refreshOnInfiniteLoad(ad) { if (ad.placement === ‘wallp_left’) { return true; } return false; } }, {}], 15: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshPrebidAd; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _prebid = require(‘../../prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad with Prebid * * @param {object} ad * @return void */ // internal function refreshPrebidAd(ad) { _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.requestBids({ timeout: _prebid.PREBID_TIMEOUT, adUnitCodes: [ad.target], bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponse) { var bids = _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); // Iterate through all bids and find the current active // ad by target id. Then set targetings manually for (var key in bids) { if (key !== ad.target) continue; // Set new targetings for our already defined slot for (var obj in bids[key]) { ad.adSlot.setTargeting(obj, bids[key][obj]); } } _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync([ad.target]); _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } }); }); } }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22 }], 16: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (placement) { return DfpAds.Ads.find(function (x) { if (x.placement === placement) { return x; } }) || false; }; }, {}], 17: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (name) { var name = cname + “=”; var ca = document.cookie.split(‘;’); for (var i = 0; i 0) { return []; } // Prebid ad unit structure var prebidProps = { code: adUnit.target, sizes: [], bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: adUnit.prebid.accountId, siteId: null, zoneId: null, sizes: [] } }] }; var prebidAds = []; // Our to be defined prebid ad unit var prebidAd = void 0; adUnits.forEach(function (item) { // Make sure we have a copy and not a reference prebidAd = JSON.parse(JSON.stringify(prebidProps)); // Prebid size ID var sizeId = parseInt(item.sizeId); // Prebid placement ID var zoneId = item.zoneId; var sizes = item.size.split(‘x’); sizes[0] = parseInt(sizes[0]); sizes[1] = parseInt(sizes[1]); // Set prebid data before we append our ad unit prebidAd.sizes = [sizes]; prebidAd.bids[0].params.sizes = [sizeId]; prebidAd.bids[0].params.zoneId = zoneId; prebidAd.bids[0].params.siteId = adUnit.prebid.siteId[device]; prebidAds.push(prebidAd); }); return prebidAds; } /** * Runs through defined ad slots and statically defined ad slots (via code) * to build them into prebid ad units */ function setupPrebidAdUnits() { // We bail if the timeout is set to 0 if (_.PREBID_TIMEOUT === 0) { return; } // Filter through each ad and see if we have set up anything // to integrate and use Prebid var prebidAds = prebidReadyAds(); // For each ad using prebid we go through them and assign all necessary // variables which rubicon as a bidder requires. Then, when set up, we // add it to the variable adUnits prebidAds.forEach(function (adUnit) { void 0; // Will be populated with prebid ad units var prebidAdUnits = []; // Extract desktop and mobile ad props for a single ad unit var _adUnit$prebid = adUnit.prebid, desktop = _adUnit$prebid.desktop, mobile = _adUnit$prebid.mobile; if (_AdsManager.device.isDesktop) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(desktop, adUnit, ‘desktop’); } else if (_AdsManager.device.isHandheld) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(mobile, adUnit, ‘mobile’); } else { void 0; } prebidAdUnits.forEach(function (prebidAd) { return adUnits.push(prebidAd); }); void 0; }); void 0; // We push ad units to Prebid _.pbjs.addAdUnits(adUnits); // If any bidders found, initialize ad server _.pbjs.requestBids({ bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponses) { (0, _prebid.initAdServer)(); } }); } }, { “../AdsManager”: 1, “./”: 22, “./prebid”: 24 }], 22: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.PREBID_TIMEOUT = exports.pbjs = undefined; var _pbjs = require(‘./pbjs’); Object.defineProperty(exports, ‘pbjs’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_pbjs).default; } }); var _prebidTimeout = require(‘./prebidTimeout’); Object.defineProperty(exports, ‘PREBID_TIMEOUT’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_prebidTimeout).default; } }); var _prebid = require(‘./prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal (0, _prebid.runPrebidSetup)(); }, { “./pbjs”: 23, “./prebid”: 24, “./prebidTimeout”: 25 }], 23: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.pbjs = window.pbjs || {}; window.pbjs.que = window.pbjs.que || []; exports.default = window.pbjs; }, {}], 24: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runPrebidSetup = undefined; exports.initAdServer = initAdServer; var _googletag = require(‘../googletag.js’); var _ = require(‘./’); var _adUnits = require(‘./adUnits’); var _adUnits2 = _interopRequireDefault(_adUnits); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } function initAdServer() { if (_.pbjs.initAdServerSet) return; void 0; (0, _googletag.load)(); _.pbjs.initAdServerSet = true; } // internal var runPrebidSetup = exports.runPrebidSetup = function runPrebidSetup() { // We give Prebid a set time, with the constant PREBID_TIMEOUT // before we let it go and fallback to using the normal flow with GPT setTimeout(initAdServer, _.PREBID_TIMEOUT); /** * Configure settings to adjust cpm from USD to SEK */ _.pbjs.setConfig({ ‘currency’: { ‘adServerCurrency’: ‘SEK’, ‘conversionRateFile’: ‘https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json’, ‘bidderCurrencyDefault’: { ‘rubicon’: ‘USD’ } }, ‘priceGranularity’: { ‘buckets’: [{ ‘precision’: 2, ‘min’: 0, ‘max’: 200, ‘increment’: ‘0.1’ }] } }); // Chain of commands _.pbjs.que.push(_adUnits2.default); }; }, { “../googletag.js”: 9, “./”: 22, “./adUnits”: 21 }], 25: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.PREBID_TIMEOUT = window.PREBID_TIMEOUT || 0; exports.default = window.PREBID_TIMEOUT; }, {}] }, {}, [8]);
Vem är mest lik drottningen?

b50d7421fcccd1dbc9871850308088701884476c1f503a55998294e2ca8d03ea

Kungligt

Nu har nya bilder släppts på drottning Máxima och hennes tre döttrar Catharina-Amalia, 13, Alexia, 12, och Ariane, 10. Och vad de är lik sin mamma! Flickorna har fått Máximas vackra bruna ögon och pappa Willem-Alexanders fina fräknar.

Fotografen Olaf Erwin tog bilderna i april i samband med kung Willem-Alxeanders 50-årsdag.

Klicka på pilen till höger för att bläddra bland bilderna: 

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Läs mer: Magnifika Máxima vid parlamentets öppnande

Foto: Olaf Erwin
Kung Willem-Alexander visar upp privat bild på dottern

Valde att föreviga den stora dagen.

Nu har skolorna startat, även i Nederländerna. Prinsessan Alexia tog tydligen cykeln till plugget och pappa Willem-Alexander förevigade skolstarten med sin kamera! Den 12-åriga sessan går på Christelijk Gymnasium i Haag.

Hovet publicerade även en film på Alexia, på sin Instagram, och många har reagerat på att hon cyklar utan hjälm.

Foto, IBL, Kung Willem-Alexander, Instagram

Titta in hemma hos Máxima och Willem-Alexander

Vilka vackra salar det finns i det nederländska slottet Noordeinde! Nu har vi chansen att själva titta i slottet som kung Willem-Alexander och drottning Máxima använder som sitt arbets-palats. På hovets Instagram kan vi nu få titta in i salongerna och vad säger ni, visst är det vackert?

Klicka på högra pilen för att se fler bilder.

Foto: IBL

Grattis prinsessan Alexia på 12-års dagen!

Beskrivs som en riktigt “fighter”.

I dag hurrar vi för kung Willem-Alexanders och drottning Máximas dotter Alexia som fyller 12 år i dag. Hon föddes 26 juni 2005 och är näst äldst i syskonskaran. Mamma Máxima kallar henne för ”fighter” efter att dottern råkat ut för en skidolycka i Österrike förra året. Vi såg henne senast på Willem-Alexanders 50-års fest som hölls i slutet av april.

Máxima med dottern Alexia som bär en klänning från Zara.

Foto: Stella Pictures

Bildspel! Willem-Alexander och Máximas sköna Italienresa fortsätter

Den härliga Italienresan fortsätter för kung Willem-Alexander och drottning Máxima. Det nederländska kungaparet har hunnit med ett besök på heta Sicilien och så blev det en konsert i Rom på Palazzo Colonna i Rom. Under kvällens konsert kunde vi se en som alltid strålande glad drottning i en ljuvlig rosa hellång klänning med ena axeln bar.

Under det korta med intensiva besöket på Sicilien tittade de bland annat in i Cappella Palatina och en lokal fiskmarknad, Mercato del Capo, i Palermo, då Máxima åter sågs i en av sina älskade stora hattar. Kungaparet satte sig också ner för en allvarlig diskussion om människohandel och den alltid så aktuella flyktingfrågan.  

Se bilderna här:

11

Visa bildspel

Foto: Stella Pictures