Prins William och gravida Kate på besök i Manchester

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){_.que.push(function(){_.requestBids({timeout:I,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=_.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);_.setTargetingForGPTAsync([e.target]),_.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==I){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,_.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=_.adUnits,_.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){_.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),_.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(d,I),_.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),_.que.push(s),a.cmd.push(z),a.cmd.push(j),a.cmd.push(T),O(),q()}(); //]]>
Kate Middleton och prins William engagerar sig i frågor om barns välmående.

a0a157ae822406540002664904258bae1c49cfdbebd4c191298c690c7de751aa

Kungligt

Prins William och Kate Middleton såg ut att vara på gott humör när de anlände till Manchester igår morse. Kate, som är gravid med parets tredje barn, plockade hem stilpoänger i en härligt julröd klänning och paret hälsade glatt på barnen utanför konferensen.

Paret är på besök i den engelska staden för att närvara vid Children’s Global Media Summit – en tillställning vars syfte är att undersöka den digitala världen och hur den kommer att påverka barn i framtiden.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Läs mer: Prins William ger sonen Georges önskelista till tomten

Ämnet är en hjärtefråga för de båda, och under dagen höll William ett uppskattat tal för besökarna där han tog upp frågor om nätmobbning:

– Mobbning genom telefoner och sociala medier är ett ämne som fångade min uppmärksamhet efter att ha läst om barn som tagit sina liv när trycket blivit för mycket. Nu kommer den första generationen barn som har vuxit upp i en digital värld, och det här ger oss många anledningar att vara optimistiska kring hur barnen påverkas. Men jag är rädd att det som förälder också finns anledning att vara orolig.

Läs mer: Prins William om hjärtefrågan: “En tragedi”

Foto: Stella pictures
Se nya bilderna på gravida Kate

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){_.que.push(function(){_.requestBids({timeout:I,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=_.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);_.setTargetingForGPTAsync([e.target]),_.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==I){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,_.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=_.adUnits,_.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){_.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),_.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(d,I),_.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),_.que.push(s),a.cmd.push(z),a.cmd.push(j),a.cmd.push(T),O(),q()}(); //]]>
Pratade om blommor och bin med skolbarn.

14f76fdbf4c577bca94759d3cd0ca1fd3be08504e4569bb2c959fe5d7d9bb002

Kungligt

Prins William kunde inte komma till Robin Hood Primary School idag, så Kate fick ensam hälsa på hos skolbarnen. Prins William besöker ju Finland under dagen, precis som prins Daniel. William kommer bland annat att hälsa på i presidentpalatset samt Brittiska Ambassaden och senare äta en middag i Helsingfors som presidentens gäst.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Läs mer: Williams och Kates första ord om Harrys förlovning

Men Kate såg ut att ha en mycket trevlig dag tillsammans med barnen och lärarna som undervisade om både blommor och bin. Kate var klädd i en klassisk Barbour-jacka, svarta jeans och en polotröja från Temperley. De rejäla läderstövlarna som hon bar kom från Penelope Chilvers.

Läs mer: Då kommer Kate och Williams bebis

Den gravida prinsessan fick bland annat veta om hur man själv skapar den perfekta trädgården för att dra till sig nödvändiga insekter men man firade också Royal Horticultural Society’s eget skolprojekts 10-årsjubileum där man lär barnen mer om trädgårdsarbete.

Dagen avslutades med att Kate skar upp bitar av en hemgjord tårta som barnen gladeligen mumsade i sig.

Läs mer: Då får vi se prins William och Kate i Sverige!

Foto: IBLVi avslöjar! Sanningen om prins Wills och Kates Sverigebesök

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:17,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; !function(){“use strict”;function e(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}function t(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}function n(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=f.defineOutOfPageSlot(E,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}function i(e){e.prebidReady&&c>0?a(e):f.pubads().refresh([e.adSlot])}function s(e){return”wallp_left”===e.placement}function a(e){u.que.push(function(){u.requestBids({timeout:c,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=u.getAdserverTargeting();for(var i in n)if(i===e.target)for(var s in n[i])e.adSlot.setTargeting(s,n[i][s]);u.setTargetingForGPTAsync([e.target]),u.getAdserverTargeting(),f.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}function o(){return DfpAds.Ads.filter(function(e){return!0===e.prebidReady})}function d(e,t,n){if(!e.length>0)return[];var i={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},s=[],a=void 0;return e.forEach(function(e){a=JSON.parse(JSON.stringify(i));var o=parseInt(e.sizeId),d=e.zoneId,r=e.size.split(“x”);r[0]=parseInt(r[0]),r[1]=parseInt(r[1]),a.sizes=[r],a.bids[0].params.sizes=[o],a.bids[0].params.zoneId=d,a.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],s.push(a)}),s}function r(){0!==c&&(o().forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid,i=n.desktop,s=n.mobile;I.isDesktop?t=d(i,e,”desktop”):I.isHandheld?t=d(s,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return k.push(e)}),void 0}),void 0,u.addAdUnits(k),u.requestBids({bidsBackHandler:function(e){l()}}))}function l(){u.initAdServerSet||(void 0,e(),u.initAdServerSet=!0)}function p(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=g(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;h(t,n)?t.parent(“.ad-collapse”).hide():”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[];var u=window.pbjs;window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0;var c=window.PREBID_TIMEOUT;window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()});var f=window.googletag,g=function(e){return!!isNaN(e)||function(e){return(0|(e=parseFloat(e)))===e}(e)},h=function(e,t){return e.height()=S[0],isHandheld:A=S[0],mobile:A0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,i){if(!1!==t(e)){var s=f.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(S,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[i].adSlot=f.defineSlot(E,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[i].adSlot&&DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(s).addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}else n(e,i)}),u.que.push(function(){u.enableSendAllBids()}),u.que.push(function(){u.setTargetingForGPTAsync()}),f.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){f.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){void 0,i(e),jQuery(o).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)void 0!==e.placement&&(s(e)?i(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,i(e)));else{var a=e.offsets,o=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,d={distance:w?a.mobile:a.desktop};jQuery(o).bind(“scrollin”,d,n)}})})}}]),e}();z.prototype.helpers=v;var k=[],T=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(p.bind(null,e),1e3)})},D=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,i=n.getSlotId().getDomId(),s=jQuery(“#”+i);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&s.parent().show(),1!=e.size[0]&&s.parent().addClass(“ad-content”)):(s.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),s.parent(“.ad-collapse”).hide())})};DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1};var j=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp.unique_id,n=e.slot.getTargetingMap().pos[0],i=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],s=”native_1″===n&&0==i.native_1,a=”native_2″===n&&0==i.native_2,o=”native_3″===n&&0==i.native_3;if(s||a||o){var d=e.slot.getSlotId(),r=d.getInstance(),l=d.getDomId(),p=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+r,u=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,c=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,f=document.getElementById(p).name.replace(u,”$2″);(f=f.replace(c,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(f):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:y(nuggdfp)))for(var t in nuggdfp)!function(e){f.cmd.push(function(){f.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)})},P=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(l,c),u.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),u.que.push(r),window.AdsManager=new z,f.cmd.push(T),f.cmd.push(D),f.cmd.push(j),O(),P()}();
Kommer inte hit i november.

406850517ca6b9f5c971d10f03e1a113175ea801444d88269c310aa3a8f37173

Kungligt

”Kate och William kommer till Sverige och Norge i november!”. Uppgifterna på websajten NewMyRoyals om att hertigparet av Cambridge skulle vara på väg till Skandinavien på officiellt besök har väckt uppmärksamhet under dagen.

Samma sajt skriver också att mer information om parets rundresa väntas i början på november. Och att det brittiska hovet hoppas att Kate, som väntar sitt tredje barn och har plågats svårt av illamående, då ska må tillräckligt bra för att kunna genomföra resan.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Läs mer: Se de nya bilderna på gravida Kate

Ett besök av det kungliga superparet William och Kate vore ju verkligen något att se fram emot, men dessvärre visar det sig att uppgifterna om novemberbesöket inte är sanna. Svensk Damtidning har varit i kontakt med hovets informationschef Margareta Thorgren och hon dementerar direkt:

– Nej, det stämmer inte.

Däremot är det väl känt att William och Kate har besökt flera av EU:s medlemsstater under året på uppdrag av brittiska utrikesdepartementet. I våras var de i Frankrike under två dagar och i juli reste de runt i Polen och Tyskland. Så det är ända inte helt osannolikt att vi får se dem i Sverige längre fram.

Läs mer: Prins William om Kates graviditet: “Vi har testat allt”

Foto: IBL
Prinsessorna är lika som bär!

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:17,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; !function(){“use strict”;function e(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}function t(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}function n(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=f.defineOutOfPageSlot(E,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}function i(e){e.prebidReady&&c>0?a(e):f.pubads().refresh([e.adSlot])}function s(e){return”wallp_left”===e.placement}function a(e){u.que.push(function(){u.requestBids({timeout:c,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=u.getAdserverTargeting();for(var i in n)if(i===e.target)for(var s in n[i])e.adSlot.setTargeting(s,n[i][s]);u.setTargetingForGPTAsync([e.target]),u.getAdserverTargeting(),f.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}function o(){return DfpAds.Ads.filter(function(e){return!0===e.prebidReady})}function d(e,t,n){if(!e.length>0)return[];var i={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},s=[],a=void 0;return e.forEach(function(e){a=JSON.parse(JSON.stringify(i));var o=parseInt(e.sizeId),d=e.zoneId,r=e.size.split(“x”);r[0]=parseInt(r[0]),r[1]=parseInt(r[1]),a.sizes=[r],a.bids[0].params.sizes=[o],a.bids[0].params.zoneId=d,a.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],s.push(a)}),s}function r(){0!==c&&(o().forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid,i=n.desktop,s=n.mobile;I.isDesktop?t=d(i,e,”desktop”):I.isHandheld?t=d(s,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return k.push(e)}),void 0}),void 0,u.addAdUnits(k),u.requestBids({bidsBackHandler:function(e){l()}}))}function l(){u.initAdServerSet||(void 0,e(),u.initAdServerSet=!0)}function p(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=g(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;h(t,n)?t.parent(“.ad-collapse”).hide():”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[];var u=window.pbjs;window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0;var c=window.PREBID_TIMEOUT;window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()});var f=window.googletag,g=function(e){return!!isNaN(e)||function(e){return(0|(e=parseFloat(e)))===e}(e)},h=function(e,t){return e.height()=S[0],isHandheld:A=S[0],mobile:A0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,i){if(!1!==t(e)){var s=f.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(S,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[i].adSlot=f.defineSlot(E,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[i].adSlot&&DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(s).addService(f.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}else n(e,i)}),u.que.push(function(){u.enableSendAllBids()}),u.que.push(function(){u.setTargetingForGPTAsync()}),f.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){f.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){void 0,i(e),jQuery(o).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)void 0!==e.placement&&(s(e)?i(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,i(e)));else{var a=e.offsets,o=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,d={distance:w?a.mobile:a.desktop};jQuery(o).bind(“scrollin”,d,n)}})})}}]),e}();z.prototype.helpers=v;var k=[],T=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(p.bind(null,e),1e3)})},D=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,i=n.getSlotId().getDomId(),s=jQuery(“#”+i);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&s.parent().show(),1!=e.size[0]&&s.parent().addClass(“ad-content”)):(s.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),s.parent(“.ad-collapse”).hide())})};DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1};var j=function(){f.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp.unique_id,n=e.slot.getTargetingMap().pos[0],i=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],s=”native_1″===n&&0==i.native_1,a=”native_2″===n&&0==i.native_2,o=”native_3″===n&&0==i.native_3;if(s||a||o){var d=e.slot.getSlotId(),r=d.getInstance(),l=d.getDomId(),p=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+r,u=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,c=/([\s\S]*)([\s\S]*)/,f=document.getElementById(p).name.replace(u,”$2″);(f=f.replace(c,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(f):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:y(nuggdfp)))for(var t in nuggdfp)!function(e){f.cmd.push(function(){f.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)})},P=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(l,c),u.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),u.que.push(r),window.AdsManager=new z,f.cmd.push(T),f.cmd.push(D),f.cmd.push(j),O(),P()}();


Se nya bilder på gravida Kate

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:8,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:15,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:17,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”; var _typeof2 = typeof Symbol === “function” && typeof Symbol.iterator === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj; } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj; }; (function e(t, n, r) { function s(o, u) { if (!n[o]) { if (!t[o]) { var a = typeof require == “function” && require;if (!u && a) return a(o, !0);if (i) return i(o, !0);throw new Error(“Cannot find module ‘” + o + “‘”); }var f = n[o] = { exports: {} };t[o][0].call(f.exports, function (e) { var n = t[o][1][e];return s(n ? n : e); }, f, f.exports, e, t, n, r); }return n[o].exports; }var i = typeof require == “function” && require;for (var o = 0; o = DESKTOP_BREAKPOINT[0], isHandheld: _window = DESKTOP_BREAKPOINT[0], mobile: _window 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : null; var fn = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : null; var listener = this.listeners.find(function (x) { return x.handle === handler; }); if (listener === undefined && handler !== null && fn !== null) { this.listeners.push({ handler: handler, fn: fn }); } clearInterval(this.pushGoogletagInterval); // If we already have gpt ready when pushing, call methods // immediately and mark the listener as `called` if (this.gptIsReady === true) { this.listeners.forEach(function (listener) { if (listener.called === undefined) { listener.fn.call(); listener.called = true; } }); // If GPT is not ready yet } else { // Recursively call `push()` until GPT is ready this.pushGoogletagInterval = setInterval(this.push, 500); } } }, { key: ‘setupAdSlots’, value: function setupAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { // We check so that the Ad has everything we expect it to if ((0, _ads.checkAdRequirements)(ad) === false) { // If we fail, check if it’s because we lack the // property ‘sizes’, then display it as an out of page (0, _ads.isAdOutOfPage)(ad, i); // Return before we do anything else that might be stupid return; } /** * Create a size mapping to declare which viewport which ad sizes * will be shown to */ var mapping = _googletag2.default.sizeMapping().addSize([0, 0], ad.sizes.mobile).addSize(DESKTOP_BREAKPOINT, ad.sizes.desktop).build(); /** * Define ad slot and the returned object by the method will be * stored in the DfpAds.Ads object under the same index in the key * ‘adSlot’, this to retrieve it later to refresh it */ DfpAds.Ads[i].adSlot = _googletag2.default.defineSlot(adUnitPath, [], ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Sometimes we get NULL returned, I need to investigate // why, most likely because it is not found on the page I guess if (DfpAds.Ads[i].adSlot === null) { return; } DfpAds.Ads[i].adSlot.defineSizeMapping(mapping).addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); }); _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.enableSendAllBids(); }); /** * Initialize helper function from Prebid to handle * all the targeting for all bidders */ _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync(); }); /** * Enables the GPT services that made use of while defining our ad slots * on the page */ _googletag2.default.enableServices(); } /** * We iterate through each defined ad in our object DfpAds.Ads and run * the GPT method display to fetch the ads, note.. we aren’t loading them yet */ }, { key: ‘displayAdSlots’, value: function displayAdSlots() { DfpAds.Ads.forEach(function (ad) { _googletag2.default.display(ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); }); } /** * We specify for each ad which offset they will have, also note * that this will be based on if the user is coming from a mobile device * or not */ }, { key: ‘setLazyLoadOnAds’, value: function setLazyLoadOnAds() { jQuery(function () { DfpAds.Ads.forEach(function (ad, i) { if (ad.hasOwnProperty(‘offsets’) === false || ad.lazyload !== undefined && ad.lazyload === false) { // Because we either lack the property ‘offsets’ // or we haven’t set lazyload to be either true or false // in the back-end.. We will just go ahead and load it if (ad.placement !== undefined) { if ((0, _ads.refreshOnInfiniteLoad)(ad)) { (0, _ads.refreshAd)(ad); } else { // Helps us only load certain positions once.. // Remember that this is only run if we set // lazyload to false or didn’t set the prop at all if (ad.loaded === undefined || ad.loaded === false) { ad.loaded = true; (0, _ads.refreshAd)(ad); } } } return; } var offsets = ad.offsets; var elemId = ‘#’ + ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid; var opts = { distance: isMobile ? offsets.mobile : offsets.desktop // Set up our lazy load handler for our ad container div };jQuery(elemId).bind(‘scrollin’, opts, lazyLoadHandler); function lazyLoadHandler() { void 0; // Refresh ad (0, _ads.refreshAd)(ad); // Refresh our ad to actually load it // Unbind scrollin handler once we have loaded it to avoid // loading it several times jQuery(elemId).unbind(‘scrollin’, lazyLoadHandler); } }); }); } }]); return AdsManager; }(); AdsManager.prototype.helpers = _index2.default; exports.default = AdsManager; }, { “./googletag”: 9, “./helpers/ads”: 11, “./helpers/index.js”: 18, “./prebid”: 22 }], 2: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { // Auto collapse of small ad spaces // // If an ads height doesn’t match the expression: // adHeight >= min_ad_height (120px default) // // After 1 seconds, we will hide the element. setTimeout(autoCollapseThresholdHandler.bind(null, event), 1000); }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _helpers = require(‘../helpers’); var Helpers = _interopRequireWildcard(_helpers); function _interopRequireWildcard(obj) { if (obj && obj.__esModule) { return obj; } else { var newObj = {};if (obj != null) { for (var key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) newObj[key] = obj[key]; } }newObj.default = obj;return newObj; } } function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Determines if an ad should collapse * * @param {object} event * @return void */ // internal function autoCollapseThresholdHandler(event) { // If aller_dfp is undefined and it doesn’t have // a property called dfp_collapse_heigt, bail if (typeof aller_dfp === ‘undefined’ && typeof aller_dfp.dfp_collapse_height === ‘undefined’) { return; } // Select our ad var $ad = jQuery(‘#’ + event.slot.getSlotId().getDomId()); var min_ad_height = Helpers.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height) ? aller_dfp.dfp_collapse_height : 80; // Compare ad height with our set minimum height var collapseAd = Helpers.shouldAdCollapse($ad, min_ad_height); if (collapseAd) { $ad.parent(‘.ad-collapse’).hide(); return; } // If we load wallpaper we should set a padding-top on #content // because otherwises it won’t look good.. ya feel? if ($ad.attr(‘ad-placement’) == ‘wallpaper-left’ && $ad.parent().hasClass(‘o-wallpaper’) && event.isEmpty !== true) { jQuery(‘#content’).addClass(‘o-content–wallpaper’); jQuery(‘#outer-container’).css(‘padding-top’, ‘120px’); } } }, { “../googletag”: 9, “../helpers”: 18 }], 3: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var isEmpty = event.isEmpty, slot = event.slot; var domId = slot.getSlotId().getDomId(); var $elem = jQuery(‘#’ + domId); if (isEmpty == false) { if (slot.getTargeting(‘pos’) === ‘wallp_top’) { jQuery(‘body’).addClass(‘ad-wallpaper’); } if (slot.getTargeting(‘pos’)[0] == “mobile_sticky”) { $elem.parent().show(); } if (event.size[0] != 1) { $elem.parent().addClass(‘ad-content’); } } else { $elem.parent(‘.ad-collapse’).addClass(‘ad-empty’); $elem.parent(‘.ad-collapse’).hide(); } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 4: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runEventListeners = runEventListeners; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _autoCollapseThresholdHandler = require(‘./autoCollapseThresholdHandler’); var _autoCollapseThresholdHandler2 = _interopRequireDefault(_autoCollapseThresholdHandler); var _collapseHandler = require(‘./collapseHandler’); var _collapseHandler2 = _interopRequireDefault(_collapseHandler); var _nativeAdHandler = require(‘./nativeAdHandler’); var _nativeAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nativeAdHandler); var _nuggAdHandler = require(‘./nuggAdHandler’); var _nuggAdHandler2 = _interopRequireDefault(_nuggAdHandler); var _passbackHandler = require(‘./passbackHandler’); var _passbackHandler2 = _interopRequireDefault(_passbackHandler); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal function runEventListeners() { _googletag2.default.cmd.push(_autoCollapseThresholdHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_collapseHandler2.default); _googletag2.default.cmd.push(_nativeAdHandler2.default); (0, _nuggAdHandler2.default)(); (0, _passbackHandler2.default)(); } }, { “../googletag”: 9, “./autoCollapseThresholdHandler”: 2, “./collapseHandler”: 3, “./nativeAdHandler”: 5, “./nuggAdHandler”: 6, “./passbackHandler”: 7 }], 5: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { _googletag2.default.pubads().addEventListener(‘slotRenderEnded’, function (event) { var _aller_dfp = aller_dfp, unique_id = _aller_dfp.unique_id; var pos = event.slot.getTargetingMap().pos[0]; var parsedAds = DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]; var notParsedNative1 = pos === ‘native_1’ && parsedAds[‘native_1’] == false; var notParsedNative2 = pos === ‘native_2’ && parsedAds[‘native_2’] == false; var notParsedNative3 = pos === ‘native_3’ && parsedAds[‘native_3’] == false; if (notParsedNative1 || notParsedNative2 || notParsedNative3) { var slot = event.slot.getSlotId(); var slotInstance = slot.getInstance(); var slotId = slot.getDomId(); var nativeIframeId = ‘google_ads_iframe_’ + AdsManager.adUnitPath + ‘_’ + slotInstance; var nativeIframe = document.getElementById(nativeIframeId); var nativeIframeContent = nativeIframe.name; // Regexs to capture content within the export comments var exportBeginRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; var exportEndRgx = /([\s\S]*)([\s\S]*)/; // Filter out anything beside the actual post block markup var content = nativeIframeContent.replace(exportBeginRgx, “$2”); content = content.replace(exportEndRgx, “$1”); if (content.indexOf(“”) > -1) { jQuery(‘#’ + slotId).parent().hide().after(content); } else { jQuery(‘#’ + slotId).css({ ‘height’: ‘1px’ }).parent().css({ ‘height’: ‘1px’ }); } // Set e.g. parsedAds[‘native_1’] = true DfpAds.parsedAds[unique_id][event.slot.getTargetingMap().pos[0]] = true; } }); }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // Instantiate our parsed ads array DfpAds.parsedAds = []; // internal DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid] = { native_1: false, native_2: false, native_3: false }; /** * Parses custom native ads.. * We’ll get the content from the iframe’s name attr and catch everything * inbetween the tags * * and * * And everything captured will be output after the original source * * @method registerNativeAdHandler * @return void */ }, { “../googletag”: 9 }], 6: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); var _typeof = typeof Symbol === “function” && _typeof2(Symbol.iterator) === “symbol” ? function (obj) { return typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); } : function (obj) { return obj && typeof Symbol === “function” && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? “symbol” : typeof obj === “undefined” ? “undefined” : _typeof2(obj); }; // internal /** * Adds targeting information from nugg ad * * @method registerNuggAdEventHandler * @return void */ exports.default = function () { //Set targeting from nugg.ad document.addEventListener(‘nuggad-ready’, nuggAdEventHandler); function nuggAdEventHandler(e) { //Adds nugg.ad targeting to all ads if ((typeof nuggdfp === ‘undefined’ ? ‘undefined’ : _typeof(nuggdfp)) === ‘object’) { var _loop = function _loop(nuggkey) { _googletag2.default.cmd.push(function () { _googletag2.default.pubads().setTargeting(nuggkey, nuggdfp[nuggkey]); }); }; for (var nuggkey in nuggdfp) { _loop(nuggkey); } } } }; var _googletag = require(‘../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } }, { “../googletag”: 9 }], 7: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function () { // Listen to message from child window // Used by passbacks to postmessage their iframe ID if they fail to load // Create IE + others compatible event handler var eventMethod = window.addEventListener ? “addEventListener” : “attachEvent”; var eventer = window[eventMethod]; var messageEvent = eventMethod == “attachEvent” ? “onmessage” : “message”; eventer(messageEvent, function (e) { // If the message contains empty_passback if (e.data instanceof Array && e.data.indexOf(“empty_passback:”) > -1) { // Parse the iframe id var passbackId = e.data.split(“empty_passback:”)[1]; // Find its parent and hide it jQuery(‘#’ + passbackId).closest(‘.ad-collapse’).hide(); } }, false); }; }, {}], 8: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; var _prebid = require(‘./prebid’); var _prebid2 = _interopRequireDefault(_prebid); var _googletag = require(‘./googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _events = require(‘./events’); var _AdsManager = require(‘./AdsManager’); var _AdsManager2 = _interopRequireDefault(_AdsManager); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal window.AdsManager = new _AdsManager2.default(); (0, _events.runEventListeners)(); }, { “./AdsManager”: 1, “./events”: 4, “./googletag”: 9, “./prebid”: 22 }], 9: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.load = load; exports.gTagInterval = gTagInterval; window.googletag = window.googletag || {}; window.googletag.cmd = window.googletag.cmd || []; /** * Disable initial load of ads and also collapse all unfilled ad slots */ window.googletag.cmd.push(function () { googletag.pubads().collapseEmptyDivs(); googletag.pubads().disableInitialLoad(); }); exports.default = window.googletag; function load() { var script = document.createElement(‘script’); script.async = true; script.type = ‘text/javascript’; var useSSL = ‘https:’ == document.location.protocol; var gptService = ‘//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js’; script.src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + gptService; var node = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; node.parentNode.insertBefore(script, node); void 0; } function gTagInterval(callback) { var isReady = googletag && googletag.apiReady === true ? true : false; if (isReady) { jQuery(window).trigger(‘gpt-is-ready’); this.gptIsReady = true; clearInterval(gTagChecker); setUpAdSlots(); } } }, {}], 10: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = checkAdRequirements; /** * Checks multiple properties on the Ad object to see if it * validates as a proper Ad for us to deal with * * @param {object} ad An object which contains information about an Ad * @return {bool} */ function checkAdRequirements(ad) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; if (ad.hasOwnProperty(‘sizes’) === false) return false; if (ad.sizes === null) return false; return true; } }, {}], 11: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.refreshPrebidAd = exports.refreshOnInfiniteLoad = exports.refreshAd = exports.isAdOutOfPage = exports.checkAdRequirements = undefined; var _checkAdRequirements = require(‘./checkAdRequirements’); var _checkAdRequirements2 = _interopRequireDefault(_checkAdRequirements); var _isAdOutOfPage = require(‘./isAdOutOfPage’); var _isAdOutOfPage2 = _interopRequireDefault(_isAdOutOfPage); var _refreshAd = require(‘./refreshAd’); var _refreshAd2 = _interopRequireDefault(_refreshAd); var _refreshOnInfiniteLoad = require(‘./refreshOnInfiniteLoad’); var _refreshOnInfiniteLoad2 = _interopRequireDefault(_refreshOnInfiniteLoad); var _refreshPrebidAd = require(‘./refreshPrebidAd’); var _refreshPrebidAd2 = _interopRequireDefault(_refreshPrebidAd); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } exports.checkAdRequirements = _checkAdRequirements2.default; exports.isAdOutOfPage = _isAdOutOfPage2.default; exports.refreshAd = _refreshAd2.default; exports.refreshOnInfiniteLoad = _refreshOnInfiniteLoad2.default; exports.refreshPrebidAd = _refreshPrebidAd2.default; }, { “./checkAdRequirements”: 10, “./isAdOutOfPage”: 12, “./refreshAd”: 13, “./refreshOnInfiniteLoad”: 14, “./refreshPrebidAd”: 15 }], 12: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = isAdOutOfPage; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _AdsManager = require(‘../../AdsManager’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * @param {object} ad * @param {int} index * @return void */ // internal function isAdOutOfPage(ad, index) { if (ad.placement === undefined) return false; if (ad.placement.length === 0) return false; DfpAds.Ads[index].adSlot = _googletag2.default.defineOutOfPageSlot(_AdsManager.adUnitPath, ad.target + ‘-‘ + aller_dfp.uniqueid); // Not sure why it sometimes return null if (DfpAds.Ads[index].adSlot === null) { return false; } // If everything looks fine and dandy, go ahead, get it tiger DfpAds.Ads[index].adSlot.addService(_googletag2.default.pubads()).setTargeting(‘pos’, ad.placement); } }, { “../../AdsManager”: 1, “../../googletag”: 9 }], 13: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshAd; var _ = require(‘./’); var _prebid = require(‘../../prebid’); var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad * * @param {object} ad * @return void */ function refreshAd(ad) { if (ad.prebidReady && _prebid.PREBID_TIMEOUT > 0) { (0, _.refreshPrebidAd)(ad); } else { _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } } // internal }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22, “./”: 11 }], 14: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshOnInfiniteLoad; /** * Refreshes wallpaper * * @method refreshWallpaper * * @param {object} ad * @return void */ function refreshOnInfiniteLoad(ad) { if (ad.placement === ‘wallp_left’) { return true; } return false; } }, {}], 15: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = refreshPrebidAd; var _googletag = require(‘../../googletag’); var _googletag2 = _interopRequireDefault(_googletag); var _prebid = require(‘../../prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } /** * Helps us refresh an ad with Prebid * * @param {object} ad * @return void */ // internal function refreshPrebidAd(ad) { _prebid.pbjs.que.push(function () { _prebid.pbjs.requestBids({ timeout: _prebid.PREBID_TIMEOUT, adUnitCodes: [ad.target], bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponse) { var bids = _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); // Iterate through all bids and find the current active // ad by target id. Then set targetings manually for (var key in bids) { if (key !== ad.target) continue; // Set new targetings for our already defined slot for (var obj in bids[key]) { ad.adSlot.setTargeting(obj, bids[key][obj]); } } _prebid.pbjs.setTargetingForGPTAsync([ad.target]); _prebid.pbjs.getAdserverTargeting(); _googletag2.default.pubads().refresh([ad.adSlot]); } }); }); } }, { “../../googletag”: 9, “../../prebid”: 22 }], 16: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (placement) { return DfpAds.Ads.find(function (x) { if (x.placement === placement) { return x; } }) || false; }; }, {}], 17: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.default = function (name) { var name = cname + “=”; var ca = document.cookie.split(‘;’); for (var i = 0; i 0) { return []; } // Prebid ad unit structure var prebidProps = { code: adUnit.target, sizes: [], bids: [{ bidder: ‘rubicon’, params: { accountId: adUnit.prebid.accountId, siteId: null, zoneId: null, sizes: [] } }] }; var prebidAds = []; // Our to be defined prebid ad unit var prebidAd = void 0; adUnits.forEach(function (item) { // Make sure we have a copy and not a reference prebidAd = JSON.parse(JSON.stringify(prebidProps)); // Prebid size ID var sizeId = parseInt(item.sizeId); // Prebid placement ID var zoneId = item.zoneId; var sizes = item.size.split(‘x’); sizes[0] = parseInt(sizes[0]); sizes[1] = parseInt(sizes[1]); // Set prebid data before we append our ad unit prebidAd.sizes = [sizes]; prebidAd.bids[0].params.sizes = [sizeId]; prebidAd.bids[0].params.zoneId = zoneId; prebidAd.bids[0].params.siteId = adUnit.prebid.siteId[device]; prebidAds.push(prebidAd); }); return prebidAds; } /** * Runs through defined ad slots and statically defined ad slots (via code) * to build them into prebid ad units */ function setupPrebidAdUnits() { // We bail if the timeout is set to 0 if (_.PREBID_TIMEOUT === 0) { return; } // Filter through each ad and see if we have set up anything // to integrate and use Prebid var prebidAds = prebidReadyAds(); // For each ad using prebid we go through them and assign all necessary // variables which rubicon as a bidder requires. Then, when set up, we // add it to the variable adUnits prebidAds.forEach(function (adUnit) { void 0; // Will be populated with prebid ad units var prebidAdUnits = []; // Extract desktop and mobile ad props for a single ad unit var _adUnit$prebid = adUnit.prebid, desktop = _adUnit$prebid.desktop, mobile = _adUnit$prebid.mobile; if (_AdsManager.device.isDesktop) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(desktop, adUnit, ‘desktop’); } else if (_AdsManager.device.isHandheld) { prebidAdUnits = buildPrebidAdUnits(mobile, adUnit, ‘mobile’); } else { void 0; } prebidAdUnits.forEach(function (prebidAd) { return adUnits.push(prebidAd); }); void 0; }); void 0; // We push ad units to Prebid _.pbjs.addAdUnits(adUnits); // If any bidders found, initialize ad server _.pbjs.requestBids({ bidsBackHandler: function bidsBackHandler(bidResponses) { (0, _prebid.initAdServer)(); } }); } }, { “../AdsManager”: 1, “./”: 22, “./prebid”: 24 }], 22: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.PREBID_TIMEOUT = exports.pbjs = undefined; var _pbjs = require(‘./pbjs’); Object.defineProperty(exports, ‘pbjs’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_pbjs).default; } }); var _prebidTimeout = require(‘./prebidTimeout’); Object.defineProperty(exports, ‘PREBID_TIMEOUT’, { enumerable: true, get: function get() { return _interopRequireDefault(_prebidTimeout).default; } }); var _prebid = require(‘./prebid’); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } // internal (0, _prebid.runPrebidSetup)(); }, { “./pbjs”: 23, “./prebid”: 24, “./prebidTimeout”: 25 }], 23: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.pbjs = window.pbjs || {}; window.pbjs.que = window.pbjs.que || []; exports.default = window.pbjs; }, {}], 24: [function (require, module, exports) { ‘use strict’; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); exports.runPrebidSetup = undefined; exports.initAdServer = initAdServer; var _googletag = require(‘../googletag.js’); var _ = require(‘./’); var _adUnits = require(‘./adUnits’); var _adUnits2 = _interopRequireDefault(_adUnits); function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; } function initAdServer() { if (_.pbjs.initAdServerSet) return; void 0; (0, _googletag.load)(); _.pbjs.initAdServerSet = true; } // internal var runPrebidSetup = exports.runPrebidSetup = function runPrebidSetup() { // We give Prebid a set time, with the constant PREBID_TIMEOUT // before we let it go and fallback to using the normal flow with GPT setTimeout(initAdServer, _.PREBID_TIMEOUT); /** * Configure settings to adjust cpm from USD to SEK */ _.pbjs.setConfig({ ‘currency’: { ‘adServerCurrency’: ‘SEK’, ‘conversionRateFile’: ‘https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json’, ‘bidderCurrencyDefault’: { ‘rubicon’: ‘USD’ } }, ‘priceGranularity’: { ‘buckets’: [{ ‘precision’: 2, ‘min’: 0, ‘max’: 200, ‘increment’: ‘0.1’ }] } }); // Chain of commands _.pbjs.que.push(_adUnits2.default); }; }, { “../googletag.js”: 9, “./”: 22, “./adUnits”: 21 }], 25: [function (require, module, exports) { “use strict”; Object.defineProperty(exports, “__esModule”, { value: true }); window.PREBID_TIMEOUT = window.PREBID_TIMEOUT || 0; exports.default = window.PREBID_TIMEOUT; }, {}] }, {}, [8]);
Första bilderna på gravida Kate.

669829909fe7f8eaad93c8e4fe57889c0596a5be5411c7496ce2f041a0031007

Kungligt

Inte är hon helt bra än, stackars gravida Kate som lider av sjukdomen hyperemesis gravidarum. Men hon kom i alla fall till sitt första uppdrag på mycket länge under tisdagen, det var ju sex veckor sedan vi sett henne. För precis som utlovat kom prins William, prins Harry och Kate till kvällens mottagning för World Mental Health Day som hölls på Buckingham Palace.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Klädd i en blå spetsklänning från Temperley visade hon upp sin lilla babybula för omvärlden. Hon och maken prins William väntar som bekant parets tredje barn.
– Jag är så glad att vara här, även om mitt illamående ännu inte gått över helt, berättade hertiginnan.

Foto: IBL
Då får vi se gravida Kate igen

“};return d(this,T,{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(n){function i(e){try{b.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+n.bidId),g(e,n)}catch(e){“string”==typeof e?b.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+n.placementCode):b.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}}function o(e,n){b.logError(“Request for rubicon responded with:”,n.status,e),a()}function a(){var e=l.default.createBid(m.STATUS.NO_BID,n);e.bidderCode=T.getBidderCode(),p.default.addBidResponse(n.placementCode,e)}try{“video”===n.mediaType?(0,v.ajax)(S,{success:i,error:o},t(n,e),{withCredentials:!0}):(0,v.ajax)(r(n),{success:i,error:o},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){b.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+n.placementCode,null,e),a()}})}})}function s(e){if(e)return!0;var n={enabled:!1,delay:5e3},t=pbjs.getConfig(“rubicon”),r=t&&t.userSync,i=d(n,r);return!!i.enabled&&(setTimeout(function(){return b.insertCookieSyncIframe(“https://tap-secure.rubiconproject.com/partner/scripts/rubicon/emily.html?rtb_ext=1”)},Number(i.delay)),!0)}var d=Object.assign||function(e){for(var n=1;n-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})},g.default.registerBidAdapter(new a,y,{supportedMediaTypes:[“video”]}),g.default.aliasBidAdapter(y,”rubiconLite”),e.exports=a}},[191]),pbjs.processQueue();var PREBID_TIMEOUT = 1000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: Ad wallpaper\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”b5e50269-8f9f-47f4-824f-cc82198a7ef9″,”always_show”:1,”name”:”ad_wallpaper”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”ad_wallpaper”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-ad_wallpaper.php”,”adSlot”:null,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:1,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:9,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”241280″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”241278″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728680″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728686″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314444″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241408″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:16,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241292″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:18,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”241294″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”980×240″,”sizeId”:”78″,”zoneId”:”352522″},{“size”:”980×120″,”sizeId”:”31″,”zoneId”:”352520″},{“size”:”728×90″,”sizeId”:”2″,”zoneId”:”728682″},{“size”:”980×300″,”sizeId”:”79″,”zoneId”:”728688″}],”mobile”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”314446″},{“size”:”320×320″,”sizeId”:”72″,”zoneId”:”241410″}],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:true,”prebid”:{“desktop”:[{“size”:”300×250″,”sizeId”:”15″,”zoneId”:”448666″}],”mobile”:[],”accountId”:”13012″,”siteId”:{“desktop”:”52642″,”mobile”:”52680″}}},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; “use strict”;var _typeof2=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};!function e(t,n,d){function a(o,r){if(!n[o]){if(!t[o]){var s=”function”==typeof require&&require;if(!r&&s)return s(o,!0);if(i)return i(o,!0);throw new Error(“Cannot find module ‘”+o+”‘”)}var l=n[o]={exports:{}};t[o][0].call(l.exports,function(e){var n=t[o][1][e];return a(n||e)},l,l.exports,e,t,n,d)}return n[o].exports}for(var i=”function”==typeof require&&require,o=0;o=f[0],isHandheld:l=f[0],mobile:l0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,t=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:null;void 0===this.listeners.find(function(t){return t.handle===e})&&null!==e&&null!==t&&this.listeners.push({handler:e,fn:t}),clearInterval(this.pushGoogletagInterval),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):this.pushGoogletagInterval=setInterval(this.push,500)}},{key:”setupAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){if(!1===(0,s.checkAdRequirements)(e))return void(0,s.isAdOutOfPage)(e,t);var n=o.default.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(f,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[t].adSlot=o.default.defineSlot(h,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&DfpAds.Ads[t].adSlot.defineSizeMapping(n).addService(o.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.enableSendAllBids()}),r.pbjs.que.push(function(){r.pbjs.setTargetingForGPTAsync()}),o.default.enableServices()}},{key:”displayAdSlots”,value:function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e){o.default.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}},{key:”setLazyLoadOnAds”,value:function(){jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,t){function n(){(0,s.refreshAd)(e),jQuery(a).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)return void(void 0!==e.placement&&((0,s.refreshOnInfiniteLoad)(e)?(0,s.refreshAd)(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,(0,s.refreshAd)(e))));var d=e.offsets,a=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,i={distance:u?d.mobile:d.desktop};jQuery(a).bind(“scrollin”,i,n)})})}}]),e}();n.default=v},{“./googletag”:9,”./helpers/ads”:11,”./prebid”:22}],2:[function(e,t,n){function d(e){if(“undefined”!=typeof aller_dfp||void 0!==aller_dfp.dfp_collapse_height){var t=jQuery(“#”+e.slot.getSlotId().getDomId()),n=r.isInt(aller_dfp.dfp_collapse_height)?aller_dfp.dfp_collapse_height:80;if(r.shouldAdCollapse(t,n))return void t.parent(“.ad-collapse”).hide();”wallpaper-left”==t.attr(“ad-placement”)&&t.parent().hasClass(“o-wallpaper”)&&!0!==e.isEmpty&&(jQuery(“#content”).addClass(“o-content–wallpaper”),jQuery(“#outer-container”).css(“padding-top”,”120px”))}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){i.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){setTimeout(d.bind(null,e),1e3)})};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../helpers”),r=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var t={};if(null!=e)for(var n in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,n)&&(t[n]=e[n]);return t.default=e,t}(o)},{“../googletag”:9,”../helpers”:18}],3:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=e.isEmpty,n=e.slot,d=n.getSlotId().getDomId(),a=jQuery(“#”+d);0==t?(“wallp_top”===n.getTargeting(“pos”)&&jQuery(“body”).addClass(“ad-wallpaper”),”mobile_sticky”==n.getTargeting(“pos”)[0]&&a.parent().show(),1!=e.size[0]&&a.parent().addClass(“ad-content”)):(a.parent(“.ad-collapse”).addClass(“ad-empty”),a.parent(“.ad-collapse”).hide())})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d)},{“../googletag”:9}],4:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function a(){o.default.cmd.push(s.default),o.default.cmd.push(u.default),o.default.cmd.push(p.default),(0,g.default)(),(0,v.default)()}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runEventListeners=a;var i=e(“../googletag”),o=d(i),r=e(“./autoCollapseThresholdHandler”),s=d(r),l=e(“./collapseHandler”),u=d(l),f=e(“./nativeAdHandler”),p=d(f),c=e(“./nuggAdHandler”),g=d(c),h=e(“./passbackHandler”),v=d(h)},{“../googletag”:9,”./autoCollapseThresholdHandler”:2,”./collapseHandler”:3,”./nativeAdHandler”:5,”./nuggAdHandler”:6,”./passbackHandler”:7}],5:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){a.default.pubads().addEventListener(“slotRenderEnded”,function(e){var t=aller_dfp,n=t.unique_id,d=e.slot.getTargetingMap().pos[0],a=DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid],i=”native_1″===d&&0==a.native_1,o=”native_2″===d&&0==a.native_2,r=”native_3″===d&&0==a.native_3;if(i||o||r){var s=e.slot.getSlotId(),l=s.getInstance(),u=s.getDomId(),f=”google_ads_iframe_”+AdsManager.adUnitPath+”_”+l,p=document.getElementById(f),c=p.name,g=c.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$2″);g=g.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″),g.indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+u).parent().hide().after(g):jQuery(“#”+u).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[n][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})};var d=e(“../googletag”),a=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(d);DfpAds.parsedAds=[],DfpAds.parsedAds[aller_dfp.uniqueid]={native_1:!1,native_2:!1,native_3:!1}},{“../googletag”:9}],6:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0});var d=”function”==typeof Symbol&&”symbol”===_typeof2(Symbol.iterator)?function(e){return void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:void 0===e?”undefined”:_typeof2(e)};n.default=function(){function e(e){if(“object”===(“undefined”==typeof nuggdfp?”undefined”:d(nuggdfp))){for(var t in nuggdfp)!function(e){i.default.cmd.push(function(){i.default.pubads().setTargeting(e,nuggdfp[e])})}(t)}}document.addEventListener(“nuggad-ready”,e)};var a=e(“../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a)},{“../googletag”:9}],7:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)}},{}],8:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}var a=e(“./prebid”),i=(d(a),e(“./googletag”)),o=(d(i),e(“./events”)),r=e(“./AdsManager”),s=d(r);window.AdsManager=new s.default,(0,o.runEventListeners)()},{“./AdsManager”:1,”./events”:4,”./googletag”:9,”./prebid”:22}],9:[function(e,t,n){function d(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”==document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n)}function a(e){!(!googletag||!0!==googletag.apiReady)&&(jQuery(window).trigger(“gpt-is-ready”),this.gptIsReady=!0,clearInterval(gTagChecker),setUpAdSlots())}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.load=d,n.gTagInterval=a,window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),googletag.pubads().disableInitialLoad()}),n.default=window.googletag},{}],10:[function(e,t,n){function d(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],11:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.refreshPrebidAd=n.refreshOnInfiniteLoad=n.refreshAd=n.isAdOutOfPage=n.checkAdRequirements=void 0;var a=e(“./checkAdRequirements”),i=d(a),o=e(“./isAdOutOfPage”),r=d(o),s=e(“./refreshAd”),l=d(s),u=e(“./refreshOnInfiniteLoad”),f=d(u),p=e(“./refreshPrebidAd”),c=d(p);n.checkAdRequirements=i.default,n.isAdOutOfPage=r.default,n.refreshAd=l.default,n.refreshOnInfiniteLoad=f.default,n.refreshPrebidAd=c.default},{“./checkAdRequirements”:10,”./isAdOutOfPage”:12,”./refreshAd”:13,”./refreshOnInfiniteLoad”:14,”./refreshPrebidAd”:15}],12:[function(e,t,n){function d(e,t){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[t].adSlot=i.default.defineOutOfPageSlot(o.adUnitPath,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[t].adSlot&&void DfpAds.Ads[t].adSlot.addService(i.default.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../AdsManager”)},{“../../AdsManager”:1,”../../googletag”:9}],13:[function(e,t,n){function d(e){e.prebidReady&&i.PREBID_TIMEOUT>0?(0,a.refreshPrebidAd)(e):r.default.pubads().refresh([e.adSlot])}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“./”),i=e(“../../prebid”),o=e(“../../googletag”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22,”./”:11}],14:[function(e,t,n){function d(e){return”wallp_left”===e.placement}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d},{}],15:[function(e,t,n){function d(e){o.pbjs.que.push(function(){o.pbjs.requestBids({timeout:o.PREBID_TIMEOUT,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(t){var n=o.pbjs.getAdserverTargeting();for(var d in n)if(d===e.target)for(var a in n[d])e.adSlot.setTargeting(a,n[d][a]);o.pbjs.setTargetingForGPTAsync([e.target]),o.pbjs.getAdserverTargeting(),i.default.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=d;var a=e(“../../googletag”),i=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(a),o=e(“../../prebid”)},{“../../googletag”:9,”../../prebid”:22}],16:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){return DfpAds.Ads.find(function(t){if(t.placement===e)return t})||!1}},{}],17:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.default=function(e){for(var e=cname+”=”,t=document.cookie.split(“;”),n=0;n0)){var d={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]},a=[],i=void 0;return e.forEach(function(e){i=JSON.parse(JSON.stringify(d));var o=parseInt(e.sizeId),r=e.zoneId,s=e.size.split(“x”);s[0]=parseInt(s[0]),s[1]=parseInt(s[1]),i.sizes=[s],i.bids[0].params.sizes=[o],i.bids[0].params.zoneId=r,i.bids[0].params.siteId=t.prebid.siteId[n],a.push(i)}),a}}function i(){if(0!==o.PREBID_TIMEOUT){d().forEach(function(e){var t=[],n=e.prebid,d=n.desktop,i=n.mobile;s.device.isDesktop?t=a(d,e,”desktop”):s.device.isMobile&&(t=a(i,e,”mobile”)),t.forEach(function(e){return l.push(e)})}),o.pbjs.addAdUnits(l),o.pbjs.requestBids({bidsBackHandler:function(e){(0,r.initAdServer)()}})}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.prebidReadyAds=d,n.default=i;var o=e(“./”),r=e(“./prebid”),s=e(“../AdsManager”),l=[]},{“../AdsManager”:1,”./”:22,”./prebid”:24}],22:[function(e,t,n){function d(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.PREBID_TIMEOUT=n.pbjs=void 0;var a=e(“./pbjs”);Object.defineProperty(n,”pbjs”,{enumerable:!0,get:function(){return d(a).default}});var i=e(“./prebidTimeout”);Object.defineProperty(n,”PREBID_TIMEOUT”,{enumerable:!0,get:function(){return d(i).default}}),(0,e(“./prebid”).runPrebidSetup)()},{“./pbjs”:23,”./prebid”:24,”./prebidTimeout”:25}],23:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.pbjs=window.pbjs||{},window.pbjs.que=window.pbjs.que||[],n.default=window.pbjs},{}],24:[function(e,t,n){function d(){i.pbjs.initAdServerSet||((0,a.load)(),i.pbjs.initAdServerSet=!0)}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.runPrebidSetup=void 0,n.initAdServer=d;var a=e(“../googletag.js”),i=e(“./”),o=e(“./adUnits”),r=function(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}(o);n.runPrebidSetup=function(){setTimeout(d,i.PREBID_TIMEOUT),i.pbjs.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”}}});var e={buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]};i.pbjs.setPriceGranularity(e),i.pbjs.que.push(r.default)}},{“../googletag.js”:9,”./”:22,”./adUnits”:21}],25:[function(e,t,n){Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),window.PREBID_TIMEOUT=window.PREBID_TIMEOUT||0,n.default=window.PREBID_TIMEOUT},{}]},{},[8]);
Närvarar vid en mottagning under World Mental Health Day.

1e6774cdcf62cbd1f90cb0861c714b77bb3f889ff1fb7aee8d1d53fa9e47485e

Kungligt

Den 10 oktober är det World Mental Health Day, en internationellt uppmärksammad dag för frågor som rör psykisk ohälsa. Ett ämne som den brittiska kronprinsessan brinner för. Därför kommer hon att göra sitt första officiella uppdrag i samband med detta, sedan hovet tillkännagav att Kate och William väntar sitt tredje barn. Kate har åter igen drabbats av Hyperemesis Gravidarum och därför tagit det lugnt den senaste tiden. Därför är det med extra glädje vi ser fram emot hennes framträdande på Buckingham Palace den 10 oktober.

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

Foto: IBL
Kate missar Georges skolstart

“};return d(l.createNew(m),{callBids:function(e){(e.bids||[]).forEach(function(t){function o(e){try{g.logMessage(“XHR callback function called for ad ID: “+t.bidId),i(e,t)}catch(e){“string”==typeof e?g.logWarn(e+” when processing rubicon response for placement code “+t.placementCode):g.logError(“Error processing rubicon response for placement code “+t.placementCode,null,e),s()}}function a(e,t){g.logError(“Request for rubicon responded with:”,t.status,e),s()}function s(){var e=f.default.createBid(v.STATUS.NO_BID,t);e.bidderCode=t.bidder,p.default.addBidResponse(t.placementCode,e)}try{“video”===t.mediaType?b.ajax(y,{success:o,error:a},n(t,e),{withCredentials:!0}):b.ajax(r(t),{success:o,error:a},void 0,{withCredentials:!0})}catch(e){g.logError(“Error sending rubicon request for placement code “+t.placementCode,null,e),s()}})},createNew:s.createNew})}var d=Object.assign||function(e){for(var t=1;t-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-n})},s.createNew=function(){return new s},e.exports=s},function(e,t){“use strict”;function n(e){var t=e;return{callBids:function(){},setBidderCode:function(e){t=e},getBidderCode:function(){return t}}}t.createNew=function(e){return new n(e)}},function(e,t,n){“use strict”;function r(e,t){var n=t&&t.bidId||i.getUniqueIdentifierStr(),r=e||0;this.bidderCode=t&&t.bidder||””,this.width=0,this.height=0,this.statusMessage=function(){switch(r){case 0:return”Pending”;case 1:return”Bid available”;case 2:return”Bid returned empty or error response”;case 3:return”Bid timed out”}}(),this.adId=n,this.getStatusCode=function(){return r},this.getSize=function(){return this.width+”x”+this.height}}var i=n(2);t.createBid=function(){return new(Function.prototype.bind.apply(r,[null].concat(Array.prototype.slice.call(arguments))))}},function(e,t,n){“use strict”;function r(){return(new Date).getTime()}function i(e){return e.bidderCode}function o(e){return e.bidder}function a(e){var t=this;return pbjs._bidsRequested.map(function(n){return n.bids.filter(h.adUnitsFilter.bind(t,pbjs._adUnitCodes)).filter(function(t){return t.placementCode===e})}).reduce(h.flatten,[]).map(function(e){return”indexExchange”===e.bidder?e.sizes.length:1}).reduce(s,0)===pbjs._bidsReceived.filter(function(t){return t.adUnitCode===e}).length}function s(e,t){return e+t}function d(){return pbjs._bidsRequested.map(function(e){return e.bids}).reduce(h.flatten,[]).filter(h.adUnitsFilter.bind(this,pbjs._adUnitCodes)).map(function(e){return”indexExchange”===e.bidder?e.sizes.length:1}).reduce(function(e,t){return e+t},0)===pbjs._bidsReceived.filter(h.adUnitsFilter.bind(this,pbjs._adUnitCodes)).length}function u(e,t){var n={},r=pbjs.bidderSettings;if(t&&r){var i=b();c(n,i,t)}return e&&t&&r&&r[e]&&r[e][T.JSON_MAPPING.ADSERVER_TARGETING]?(c(n,r[e],t),t.alwaysUseBid=r[e].alwaysUseBid,t.sendStandardTargeting=r[e].sendStandardTargeting):C[e]&&(c(n,C[e],t),t.alwaysUseBid=C[e].alwaysUseBid,t.sendStandardTargeting=C[e].sendStandardTargeting),t.native&&Object.keys(t.native).forEach(function(e){var r=E.NATIVE_KEYS[e],i=t.native[e];r&&(n[r]=i)}),n}function c(e,t,n){var r=t[T.JSON_MAPPING.ADSERVER_TARGETING];return n.size=n.getSize(),I._each(r,function(r){var i=r.key,o=r.val;if(e[i]&&I.logWarn(“The key: “+i+” is getting ovewritten”),I.isFn(o))try{o=o(n)}catch(e){I.logError(“bidmanager”,”ERROR”,e)}(void 0===t.suppressEmptyKeys||!0!==t.suppressEmptyKeys)&&”hb_deal”!==i||!I.isEmptyStr(o)&&null!==o&&void 0!==o?e[i]=o:I.logInfo(“suppressing empty key ‘”+i+”‘ from adserver targeting”)}),e}function l(e){var t=[e];f(w.byAdUnit,t)}function f(e,t){var n=this;I.isArray(e)&&e.forEach(function(e){var r=t||pbjs._adUnitCodes,i=[pbjs._bidsReceived.filter(h.adUnitsFilter.bind(n,r)).reduce(p,{})];e.apply(pbjs,i)})}function p(e,t){return e[t.adUnitCode]||(e[t.adUnitCode]={bids:[]}),e[t.adUnitCode].bids.push(t),e}function g(e){var t=e.bidderCode,n=e.cpm;if(t&&pbjs.bidderSettings&&pbjs.bidderSettings[t]&&v(pbjs.bidderSettings[t].bidCpmAdjustment)===A)try{n=pbjs.bidderSettings[t].bidCpmAdjustment.call(null,e.cpm,m({},e))}catch(e){I.logError(“Error during bid adjustment”,”bidmanager.js”,e)}n>=0&&(e.cpm=n)}function b(){var e=pbjs.bidderSettings;return e[T.JSON_MAPPING.BD_SETTING_STANDARD]||(e[T.JSON_MAPPING.BD_SETTING_STANDARD]={adserverTargeting:[{key:”hb_bidder”,val:function(e){return e.bidderCode}},{key:”hb_adid”,val:function(e){return e.adId}},{key:”hb_pb”,val:function(e){return j===T.GRANULARITY_OPTIONS.AUTO?e.pbAg:j===T.GRANULARITY_OPTIONS.DENSE?e.pbDg:j===T.GRANULARITY_OPTIONS.LOW?e.pbLg:j===T.GRANULARITY_OPTIONS.MEDIUM?e.pbMg:j===T.GRANULARITY_OPTIONS.HIGH?e.pbHg:j===T.GRANULARITY_OPTIONS.CUSTOM?e.pbCg:void 0}},{key:”hb_size”,val:function(e){return e.size}},{key:”hb_deal”,val:function(e){return e.dealId}}]}),e[T.JSON_MAPPING.BD_SETTING_STANDARD]}var v=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},m=Object.assign||function(e){for(var t=1;tpbjs.cbTimeout+pbjs.timeoutBuffer){t.executeCallback(!0)}S.emit(T.EVENTS.BID_ADJUSTMENT,n),S.emit(T.EVENTS.BID_RESPONSE,n);var c=y.getPriceBucketString(n.cpm,O);n.pbLg=c.low,n.pbMg=c.med,n.pbHg=c.high,n.pbAg=c.auto,n.pbDg=c.dense,n.pbCg=c.custom;var f={};n.bidderCode&&(n.cpm>0||n.dealId)&&(f=u(n.bidderCode,n)),n.adserverTargeting=f,pbjs._bidsReceived.push(n)}n&&n.adUnitCode&&a(n.adUnitCode)&&l(n.adUnitCode),d()&&t.executeCallback()}else I.logWarn(“No adUnitCode supplied to addBidResponse, response discarded”)},t.getKeyValueTargetingPairs=function(){return u.apply(void 0,arguments)},t.setPriceGranularity=function(e){var t=T.GRANULARITY_OPTIONS;Object.keys(t).filter(function(n){return e===t[n]})?j=e:(I.logWarn(“Prebid Warning: setPriceGranularity was called with invalid setting, using `medium` as default.”),j=T.GRANULARITY_OPTIONS.MEDIUM)},t.registerDefaultBidderSetting=function(e,t){C[e]=t},t.executeCallback=function(e){if(!e&&w.timer&&clearTimeout(w.timer),!0!==w.all.called&&(f(w.all),w.all.called=!0,e)){var n=t.getTimedOutBidders();n.length&&S.emit(T.EVENTS.BID_TIMEOUT,n)}if(w.oneTime){S.emit(_);try{f([w.oneTime])}catch(e){I.logError(“Error executing bidsBackHandler”,null,e)}finally{w.oneTime=null,w.timer=!1,pbjs.clearAuction()}}},t.externalCallbackReset=function(){w.all.called=!1},t.addOneTimeCallback=function(e,t){w.oneTime=e,w.timer=t},t.addCallback=function(e,t,n){t.id=e,T.CB.TYPE.ALL_BIDS_BACK===n?w.all.push(t):T.CB.TYPE.AD_UNIT_BIDS_BACK===n&&w.byAdUnit.push(t)},S.on(T.EVENTS.BID_ADJUSTMENT,function(e){g(e)}),t.adjustBids=function(){return g.apply(void 0,arguments)},t.getStandardBidderAdServerTargeting=function(){return b()[T.JSON_MAPPING.ADSERVER_TARGETING]}},function(e,t){“use strict”;function n(e,t){var n=””;if(!r(t))return n;var a=t.buckets.reduce(function(e,t){return e.max>t.max?e:t},{max:0}),s=t.buckets.find(function(t){if(e>a.max){var r=t.precision||o;n=t.max.toFixed(r)}else if(e=t.min)return t});return s&&(n=i(e,s.increment,s.precision)),n}function r(e){if(!e||!e.buckets||!Array.isArray(e.buckets))return!1;var t=!0;return e.buckets.forEach(function(e){void 0!==e.min&&e.max&&e.increment||(t=!1)}),t}function i(e,t,n){n||(n=o);var r=1/t;return(Math.floor(e*r)/r).toFixed(n)}Object.defineProperty(t,”__esModule”,{value:!0});var o=2,a={buckets:[{min:0,max:5,increment:.5}]},s={buckets:[{min:0,max:20,increment:.1}]},d={buckets:[{min:0,max:20,increment:.01}]},u={buckets:[{min:0,max:3,increment:.01},{min:3,max:8,increment:.05},{min:8,max:20,increment:.5}]},c={buckets:[{min:0,max:5,increment:.05},{min:5,max:10,increment:.1},{min:10,max:20,increment:.5}]};t.getPriceBucketString=function(e,t){var r=0;return r=parseFloat(e),isNaN(r)&&(r=””),{low:””===r?””:n(e,a),med:””===r?””:n(e,s),high:””===r?””:n(e,d),auto:””===r?””:n(e,c),dense:””===r?””:n(e,u),custom:””===r?””:n(e,t)}},t.isValidePriceConfig=r},function(e,t,n){“use strict”;Object.defineProperty(t,”__esModule”,{value:!0});var r=Object.assign||function(e){for(var t=1;t3&&void 0!==arguments[3]?arguments[3]:{};try{var c=void 0,l=!1,f=u.method||(n?”POST”:”GET”),p=”object”===(void 0===t?”undefined”:i(t))?t:{success:function(){a.logMessage(“xhr success”)},error:function(e){a.logError(“xhr error”,null,e)}};if(“function”==typeof t&&(p.success=t),window.XMLHttpRequest?void 0===(c=new window.XMLHttpRequest).responseType&&(l=!0):l=!0,c.timeout=d,l?(c=new window.XDomainRequest,c.onload=function(){p.success(c.responseText,c)},c.onerror=function(){p.error(“error”,c)},c.ontimeout=function(){p.error(“timeout”,c)},c.onprogress=function(){a.logMessage(“xhr onprogress”)}):c.onreadystatechange=function(){if(c.readyState===s){var e=c.status;e>=200&&300>e||304===e?p.success(c.responseText,c):p.error(c.statusText,c)}},”GET”===f&&n){var g=o.parse(e);r(g.search,n),e=o.format(g)}c.open(f,e),l||(u.withCredentials&&(c.withCredentials=!0),a._each(u.customHeaders,function(e,t){c.setRequestHeader(t,e)}),u.preflight&&c.setRequestHeader(“X-Requested-With”,”XMLHttpRequest”),c.setRequestHeader(“Content-Type”,u.contentType||”text/plain”)),c.send(“POST”===f&&n)}catch(e){a.logError(“xhr construction”,e)}};var o=n(16),a=n(2),s=4,d=3e3},function(e,t){“use strict”;function n(e){return e?e.replace(/^\?/,””).split(“&”).reduce(function(e,t){var n=t.split(“=”),r=i(n,2),o=r[0],a=r[1];return/\[\]$/.test(o)?(o=o.replace(“[]”,””),e[o]=e[o]||[],e[o].push(a)):e[o]=a||””,e},{}):{}}function r(e){return Object.keys(e).map(function(t){return Array.isArray(e[t])?e[t].map(function(e){return t+”[]=”+e}).join(“&”):t+”=”+e[t]}).join(“&”)}Object.defineProperty(t,”__esModule”,{value:!0});var i=function(){function e(e,t){var n=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(n.push(a.value),!t||n.length!==t);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return n}return function(t,n){if(Array.isArray(t))return t;if(Symbol.iterator in Object(t))return e(t,n);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}();t.parseQS=n,t.formatQS=r,t.parse=function(e){var t=document.createElement(“a”);return t.href=decodeURIComponent(e),{protocol:(t.protocol||””).replace(/:$/,””),hostname:t.hostname,port:+t.port,pathname:t.pathname.replace(/^(?!\/)/,”/”),search:n(t.search||””),hash:(t.hash||””).replace(/^#/,””),host:t.host}},t.format=function(e){return(e.protocol||”http”)+”://”+(e.host||e.hostname+(e.port?”:”+e.port:””))+(e.pathname||””)+(e.search?”?”+r(e.search||””):””)+(e.hash?”#”+e.hash:””)}},function(e,t,n){“use strict”;n(18),n(51),n(56),Number.isInteger=Number.isInteger||function(e){return”number”==typeof e&&isFinite(e)&&Math.floor(e)===e}},function(e,t,n){n(19),e.exports=n(22).Array.find},function(e,t,n){“use strict”;var r=n(20),i=n(38)(5),o=”find”,a=!0;o in[]&&Array(1)[o](function(){a=!1}),r(r.P+r.F*a,”Array”,{find:function(e){return i(this,e,arguments.length>1?arguments[1]:void 0)}}),n(50)(o)},function(e,t,n){var r=n(21),i=n(22),o=n(23),a=n(33),s=n(36),d=”prototype”,u=function(e,t,n){var c,l,f,p,g=e&u.F,b=e&u.G,v=e&u.S,m=e&u.P,h=e&u.B,y=b?r:v?r[t]||(r[t]={}):(r[t]||{})[d],E=b?i:i[t]||(i[t]={}),T=E[d]||(E[d]={});b&&(n=t);for(c in n)l=!g&&y&&void 0!==y[c],f=(l?y:n)[c],p=h&&l?s(f,r):m&&”function”==typeof f?s(Function.call,f):f,y&&a(y,c,f,e&u.U),E[c]!=f&&o(E,c,p),m&&T[c]!=f&&(T[c]=f)};r.core=i,u.F=1,u.G=2,u.S=4,u.P=8,u.B=16,u.W=32,u.U=64,u.R=128,e.exports=u},function(e){var t=e.exports=”undefined”!=typeof window&&window.Math==Math?window:”undefined”!=typeof self&&self.Math==Math?self:Function(“return this”)();”number”==typeof __g&&(__g=t)},function(e){var t=e.exports={version:”2.4.0″};”number”==typeof __e&&(__e=t)},function(e,t,n){var r=n(24),i=n(32);e.exports=n(28)?function(e,t,n){return r.f(e,t,i(1,n))}:function(e,t,n){return e[t]=n,e}},function(e,t,n){var r=n(25),i=n(27),o=n(31),a=Object.defineProperty;t.f=n(28)?Object.defineProperty:function(e,t,n){if(r(e),t=o(t,!0),r(n),i)try{return a(e,t,n)}catch(e){}if(“get”in n||”set”in n)throw TypeError(“Accessors not supported!”);return”value”in n&&(e[t]=n.value),e}},function(e,t,n){var r=n(26);e.exports=function(e){if(!r(e))throw TypeError(e+” is not an object!”);return e}},function(e){e.exports=function(e){return”object”==typeof e?null!==e:”function”==typeof e}},function(e,t,n){e.exports=!n(28)&&!n(29)(function(){return 7!=Object.defineProperty(n(30)(“div”),”a”,{get:function(){return 7}}).a})},function(e,t,n){e.exports=!n(29)(function(){return 7!=Object.defineProperty({},”a”,{get:function(){return 7}}).a})},function(e){e.exports=function(e){try{return!!e()}catch(e){return!0}}},function(e,t,n){var r=n(26),i=n(21).document,o=r(i)&&r(i.createElement);e.exports=function(e){return o?i.createElement(e):{}}},function(e,t,n){var r=n(26);e.exports=function(e,t){if(!r(e))return e;var n,i;if(t&&”function”==typeof(n=e.toString)&&!r(i=n.call(e)))return i;if(“function”==typeof(n=e.valueOf)&&!r(i=n.call(e)))return i;if(!t&&”function”==typeof(n=e.toString)&&!r(i=n.call(e)))return i;throw TypeError(“Can’t convert object to primitive value”)}},function(e){e.exports=function(e,t){return{enumerable:!(1&e),configurable:!(2&e),writable:!(4&e),value:t}}},function(e,t,n){var r=n(21),i=n(23),o=n(34),a=n(35)(“src”),s=”toString”,d=Function[s],u=(“”+d).split(s);n(22).inspectSource=function(e){return d.call(e)},(e.exports=function(e,t,n,s){var d=”function”==typeof n;d&&(o(n,”name”)||i(n,”name”,t)),e[t]!==n&&(d&&(o(n,a)||i(n,a,e[t]?””+e[t]:u.join(String(t)))),e===r?e[t]=n:s?e[t]?e[t]=n:i(e,t,n):(delete e[t],i(e,t,n)))})(Function.prototype,s,function(){return”function”==typeof this&&this[a]||d.call(this)})},function(e){var t={}.hasOwnProperty;e.exports=function(e,n){return t.call(e,n)}},function(e){var t=0,n=Math.random();e.exports=function(e){return”Symbol(“.concat(void 0===e?””:e,”)_”,(++t+n).toString(36))}},function(e,t,n){var r=n(37);e.exports=function(e,t,n){if(r(e),void 0===t)return e;switch(n){case 1:return function(n){return e.call(t,n)};case 2:return function(n,r){return e.call(t,n,r)};case 3:return function(n,r,i){return e.call(t,n,r,i)}}return function(){return e.apply(t,arguments)}}},function(e){e.exports=function(e){if(“function”!=typeof e)throw TypeError(e+” is not a function!”);return e}},function(e,t,n){var r=n(36),i=n(39),o=n(41),a=n(43),s=n(45);e.exports=function(e,t){var n=1==e,d=2==e,u=3==e,c=4==e,l=6==e,f=5==e||l,p=t||s;return function(t,s,g){for(var b,v,m=o(t),h=i(m),y=r(s,g,3),E=a(h.length),T=0,_=n?p(t,E):d?p(t,0):void 0;E>T;T++)if((f||T in h)&&(b=h[T],v=y(b,T,m),e))if(n)_[T]=v;else if(v)switch(e){case 3:return!0;case 5:return b;case 6:return T;case 2:_.push(b)}else if(c)return!1;return l?-1:u||c?c:_}}},function(e,t,n){var r=n(40);e.exports=Object(“z”).propertyIsEnumerable(0)?Object:function(e){return”String”==r(e)?e.split(“”):Object(e)}},function(e){var t={}.toString;e.exports=function(e){return t.call(e).slice(8,-1)}},function(e,t,n){var r=n(42);e.exports=function(e){return Object(r(e))}},function(e){e.exports=function(e){if(void 0==e)throw TypeError(“Can’t call method on “+e);return e}},function(e,t,n){var r=n(44),i=Math.min;e.exports=function(e){return e>0?i(r(e),9007199254740991):0}},function(e){var t=Math.ceil,n=Math.floor;e.exports=function(e){return isNaN(e=+e)?0:(e>0?n:t)(e)}},function(e,t,n){var r=n(46);e.exports=function(e,t){return new(r(e))(t)}},function(e,t,n){var r=n(26),i=n(47),o=n(48)(“species”);e.exports=function(e){var t;return i(e)&&(“function”!=typeof(t=e.constructor)||t!==Array&&!i(t.prototype)||(t=void 0),r(t)&&null===(t=t[o])&&(t=void 0)),void 0===t?Array:t}},function(e,t,n){var r=n(40);e.exports=Array.isArray||function(e){return”Array”==r(e)}},function(e,t,n){var r=n(49)(“wks”),i=n(35),o=n(21).Symbol,a=”function”==typeof o;(e.exports=function(e){return r[e]||(r[e]=a&&o[e]||(a?o:i)(“Symbol.”+e))}).store=r},function(e,t,n){var r=n(21),i=”__core-js_shared__”,o=r[i]||(r[i]={});e.exports=function(e){return o[e]||(o[e]={})}},function(e,t,n){var r=n(48)(“unscopables”),i=Array.prototype;void 0==i[r]&&n(23)(i,r,{}),e.exports=function(e){i[r][e]=!0}},function(e,t,n){n(52),e.exports=n(22).Array.includes},function(e,t,n){“use strict”;var r=n(20),i=n(53)(!0);r(r.P,”Array”,{includes:function(e){return i(this,e,arguments.length>1?arguments[1]:void 0)}}),n(50)(“includes”)},function(e,t,n){var r=n(54),i=n(43),o=n(55);e.exports=function(e){return function(t,n,a){var s,d=r(t),u=i(d.length),c=o(a,u);if(e&&n!=n){for(;u>c;)if((s=d[c++])!=s)return!0}else for(;u>c;c++)if((e||c in d)&&d[c]===n)return e||c||0;return!e&&-1}}},function(e,t,n){var r=n(39),i=n(42);e.exports=function(e){return r(i(e))}},function(e,t,n){var r=n(44),i=Math.max,o=Math.min;e.exports=function(e,t){return 0>(e=r(e))?i(e+t,0):o(e,t)}},function(e,t,n){n(57),e.exports=n(22).Object.assign},function(e,t,n){var r=n(20);r(r.S+r.F,”Object”,{assign:n(58)})},function(e,t,n){“use strict”;var r=n(59),i=n(63),o=n(64),a=n(41),s=n(39),d=Object.assign;e.exports=!d||n(29)(function(){var e={},t={},n=Symbol(),r=”abcdefghijklmnopqrst”;return e[n]=7,r.split(“”).forEach(function(e){t[e]=e}),7!=d({},e)[n]||Object.keys(d({},t)).join(“”)!=r})?function(e){for(var t=a(e),n=arguments.length,d=1,u=i.f,c=o.f;n>d;)for(var l,f=s(arguments[d++]),p=u?r(f).concat(u(f)):r(f),g=p.length,b=0;g>b;)c.call(f,l=p[b++])&&(t[l]=f[l]);return t}:d},function(e,t,n){var r=n(60),i=n(62);e.exports=Object.keys||function(e){return r(e,i)}},function(e,t,n){var r=n(34),i=n(54),o=n(53)(!1),a=n(61)(“IE_PROTO”);e.exports=function(e,t){var n,s=i(e),d=0,u=[];for(n in s)n!=a&&r(s,n)&&u.push(n);for(;t.length>d;)r(s,n=t[d++])&&(~o(u,n)||u.push(n));return u}},function(e,t,n){var r=n(49)(“keys”),i=n(35);e.exports=function(e){return r[e]||(r[e]=i(e))}},function(e){e.exports=”constructor,hasOwnProperty,isPrototypeOf,propertyIsEnumerable,toLocaleString,toString,valueOf”.split(“,”)},function(e,t){t.f=Object.getOwnPropertySymbols},function(e,t){t.f={}.propertyIsEnumerable},function(e,t,n){“use strict”;function r(e){return e&&e.__esModule?e:{default:e}}function i(e){var t=e.message?”message”:”data”,n={};try{n=JSON.parse(e[t])}catch(e){return}if(n.adId){var r=pbjs._bidsReceived.find(function(e){return e.adId===n.adId});”Prebid Request”===n.message&&(o(r,n.adServerDomain,e.source),pbjs._winningBids.push(r),s.default.emit(u,r)),”Prebid Native”===n.message&&(d.default(r),pbjs._winningBids.push(r),s.default.emit(u,r))}}function o(e,t,n){var r=e.adId,i=e.ad,o=e.adUrl,s=e.width,d=e.height;r&&(a(e),n.postMessage(JSON.stringify({message:”Prebid Response”,ad:i,adUrl:o,adId:r,width:s,height:d}),t))}function a(e){var t=e.adUnitCode,n=e.width,r=e.height,i=document.getElementById(window.googletag.pubads().getSlots().find(function(e){return e.getAdUnitPath()===t||e.getSlotElementId()===t}).getSlotElementId()).querySelector(“iframe”);i.width=””+n,i.height=””+r}Object.defineProperty(t,”__esModule”,{value:!0}),t.listenMessagesFromCreative=function(){addEventListener(“message”,i,!1)};var s=r(n(9)),d=r(n(7)),u=n(3).EVENTS.BID_WON},function(e,t,n){“use strict”;function r(){u.forEach(function(e){s.logMessage(“Invoking cookie sync for bidder: “+e.bidder),”iframe”===e.type?s.insertCookieSyncIframe(e.url,!1):s.insertPixel(e.url)}),u.length=0}function i(e){for(var t=0;t-1?void 0:r({},n.substring(0,20),[e.adserverTargeting[n]])}).filter(function(e){return e})):void 0}).filter(function(e){return e})}function d(e){var t=g.TARGETING_KEYS.concat(l.NATIVE_TARGETING_KEYS);return pbjs._bidsReceived.filter(c.adUnitsFilter.bind(this,e)).map(function(e){return e.adserverTargeting?r({},e.adUnitCode,u(e,t.filter(function(t){return void 0!==e.adserverTargeting[t]}))):void 0}).filter(function(e){return e})}function u(e,t){return t.map(function(t){return r({},(t+”_”+e.bidderCode).substring(0,20),[e.adserverTargeting[t]])})}var c=n(2),l=n(7),f=n(13),p=n(2),g=n(3),b=t,v=[];b.resetPresetTargeting=function(e){if(c.isGptPubadsDefined()){var t=i(e),n=pbjs.adUnits.filter(function(e){return t.includes(e.code)});window.googletag.pubads().getSlots().forEach(function(e){v.forEach(function(t){n.forEach(function(n){(n.code===e.getAdUnitPath()||n.code===e.getSlotElementId())&&e.setTargeting(t,null)})})})}},b.getAllTargeting=function(e){var t=i(e),n=o(t).concat(s(t)).concat(pbjs._sendAllBids?d(t):[]);return n.map(function(e){Object.keys(e).map(function(t){e[t].map(function(e){-1===v.indexOf(Object.keys(e)[0])&&(v=Object.keys(e).concat(v))})})}),n},b.setTargeting=function(e){window.googletag.pubads().getSlots().forEach(function(t){e.filter(function(e){return Object.keys(e)[0]===t.getAdUnitPath()||Object.keys(e)[0]===t.getSlotElementId()}).forEach(function(e){return e[Object.keys(e)[0]].forEach(function(e){e[Object.keys(e)[0]].map(function(n){return p.logMessage(“Attempting to set key value for slot: “+t.getSlotElementId()+” key: “+Object.keys(e)[0]+” value: “+n),n}).forEach(function(n){t.setTargeting(Object.keys(e)[0],n)})})})})},b.getWinningBids=function(e){var t=i(e);return pbjs._bidsReceived.filter(function(e){return t.includes(e.adUnitCode)}).filter(function(e){return e.cpm>0}).map(function(e){return e.adUnitCode}).filter(c.uniques).map(function(e){return pbjs._bidsReceived.filter(function(t){return t.adUnitCode===e?t:null}).reduce(c.getHighestCpm,{adUnitCode:e,cpm:0,adserverTargeting:{},timeToRespond:0})})},b.setTargetingForAst=function(){var e=pbjs.getAdserverTargeting();Object.keys(e).forEach(function(t){return Object.keys(e[t]).forEach(function(n){if(p.logMessage(“Attempting to set targeting for targetId: “+t+” key: “+n+” value: “+e[t][n]),p.isStr(e[t][n])||p.isArray(e[t][n])){var r={},i=”hb_adid”;r[n.substring(0,i.length)===i?n.toUpperCase():n]=e[t][n],window.apntag.setKeywords(t,r)}})})},b.isApntagDefined=function(){return!(!window.apntag||!p.isFn(window.apntag.setKeywords))||void 0}}]);var PREBID_TIMEOUT = 2000; DfpAds = {}; DfpAds.Ads = [{“docComment”:”\/**\n * Solum template: Ad wallpaper\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”b5e50269-8f9f-47f4-824f-cc82198a7ef9″,”always_show”:1,”name”:”ad_wallpaper”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:0,”name”:”ad_wallpaper”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-ad_wallpaper.php”,”adSlot”:null,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”10bb6e85-443e-4e3a-a7b5-eefc7f8cce24″,”always_show”:0,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”interstitial”},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:0},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:0}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”b034ba21-0c64-4b13-84a4-bf3dc26b767b”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:1,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”inter”,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-0″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”a8b7800d-9ef4-4ba3-89f4-ec8583161290″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:9,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_1″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-4″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”fbd42c58-e3d5-4efc-9881-1a1040b0702d”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_1″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:16,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_1″,”target”:”insider_1″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”cb69d869-76a9-455e-b05c-a92fda6065ed”,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”44885378-d5d6-4aee-8c90-6bd0164ab80a”,”column”:”col1″,”blocktype”:”context”,”no_posts”:0}},”index”:18,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_2″,”target”:”insider_2″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”6bd2560d-c40c-4a82-8d72-7c69021276a2″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”responsive_2″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0},”index”:32,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”responsive_2″,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-5″,”sizes”:{“desktop”:[[980,240],[980,120],[728,90],[980,300],[980,400],[980,600],[1280,600]],”mobile”:[[300,250],[320,320]]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:200,”mobile”:100},”prebidReady”:false},{“docComment”:”\/**\n * Solum template: DFP Ads\n *\n * @always_show 1\n * @group Ads\n * @var agilisClasses agilisClasses \”\”\n * @var ad_type dfp_ads \”\”\n * @var responsive_ad checkbox \”1\”\n * @var ad_collapse checkbox \”1\”\n * @package WordPress\n *\/”,”block”:{“guid”:”da9b625a-f2a5-43f7-9f5d-433173bdcfc4″,”always_show”:1,”name”:”dfp_ads”,”posts”:0,”show_while_content”:0,”show_while_previous_was_post”:0,”vars”:[{“name”:”agilisClasses”,”type”:”agilisClasses”,”value”:””},{“name”:”ad_type”,”type”:”dfp_ads”,”value”:”insider_3″},{“name”:”responsive_ad”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″},{“name”:”ad_collapse”,”type”:”checkbox”,”value”:”1″}],”columns”:0,”no_posts”:0,”column”:{“guid”:”0c94fc40-b140-4bfb-9df8-e5c3c2e4062f”,”column”:”col2″,”blocktype”:”row_block_2cols”,”no_posts”:0}},”index”:36,”name”:”dfp_ads”,”path”:”\/var\/www\/svenskdam.se\/wp-content\/themes\/se-wordpress-vultus-agilis-solum\/vultus-agilis-solum\/templates\/solum-dfp_ads.php”,”adSlot”:null,”placement”:”insider_3″,”target”:”insider_3″,”sizes”:{“desktop”:[[300,250]],”mobile”:[]},”lazyload”:true,”offsets”:{“desktop”:100,”mobile”:0},”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”wallpaper-left”,”placement”:”wallp_left”,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[1,1],[550,1200],[1800,1000]],”mobile”:[]},”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-2″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”video_1″,”placement”:”video_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:null,”target”:”div-gpt-ad-1359364411177-16″,”offsets”:null,”lazyload”:false,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”slider_1″,”placement”:”slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[],”mobile”:[[320,320]]},”target”:”slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”pan_slider_1″,”placement”:”pan_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[980,120],[980,241],[728,90]],”mobile”:[]},”target”:”pan_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false},{“docComment”:null,”block”:null,”index”:null,”name”:”mpu_slider_1″,”placement”:”mpu_slider_1″,”path”:null,”adSlot”:null,”sizes”:{“desktop”:[[300,251],[300,600]],”mobile”:[]},”target”:”mpu_slider_1″,”offsets”:{“desktop”:0,”mobile”:0},”lazyload”:true,”prebidReady”:false}]; function initAdServer(){pbjs.initAdServerSet||(!function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var a=”https:”==document.location.protocol;e.src=(a?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var t=document.getElementsByTagName(“script”)[0];t.parentNode.insertBefore(e,t)}(),pbjs.initAdServerSet=!0)}function AdsManager(){function e(e){!(!googletag||!0!==googletag.apiReady)&&(jQuery(window).trigger(“gpt-is-ready”),this.gptIsReady=!0,clearInterval(l),a())}function a(){googletag.cmd.push(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,a){if(!1===s(e))return void n(e,a);var t=googletag.sizeMapping().addSize([0,0],e.sizes.mobile).addSize(DESKTOP_BREAKPOINT,e.sizes.desktop).build();DfpAds.Ads[a].adSlot=googletag.defineSlot(o,[],e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[a].adSlot&&DfpAds.Ads[a].adSlot.defineSizeMapping(t).addService(googletag.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)}),pbjs.que.push(function(){pbjs.enableSendAllBids()}),pbjs.que.push(function(){pbjs.setTargetingForGPTAsync()}),googletag.enableServices()}),googletag.cmd.push(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,a){googletag.display(e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid)})}),jQuery(function(){DfpAds.Ads.forEach(function(e,a){function n(){d(e),jQuery(s).unbind(“scrollin”,n)}if(!1===e.hasOwnProperty(“offsets”)||void 0!==e.lazyload&&!1===e.lazyload)return void(void 0!==e.placement&&(t(e)?d(e):void 0!==e.loaded&&!1!==e.loaded||(e.loaded=!0,d(e))));var s=”#”+e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid,r={distance:e.offsets.desktop};i&&(r={distance:e.offsets.mobile}),jQuery(s).bind(“scrollin”,r,n)})})}function t(e){return”wallp_left”===e.placement}function n(e,a){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(DfpAds.Ads[a].adSlot=googletag.defineOutOfPageSlot(o,e.target+”-“+aller_dfp.uniqueid),null!==DfpAds.Ads[a].adSlot&&void DfpAds.Ads[a].adSlot.addService(googletag.pubads()).setTargeting(“pos”,e.placement)))}function s(e){return void 0!==e.placement&&(0!==e.placement.length&&(!1!==e.hasOwnProperty(“sizes”)&&null!==e.sizes))}function d(e){e.prebidReady&&PREBID_TIMEOUT>0?r(e):googletag.pubads().refresh([e.adSlot])}function r(e){pbjs.que.push(function(){pbjs.requestBids({timeout:PREBID_TIMEOUT,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(a){var t=pbjs.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var s in t[n])e.adSlot.setTargeting(s,t[n][s]);pbjs.setTargetingForGPTAsync([e.target]),pbjs.getAdserverTargeting(),googletag.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}var i=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),o=”/7783179/”+aller_dfp.dfp_id+”/”+aller_dfp.dfp_section;this.adUnitPath=o,this.gptIsReady=!1,this.listeners=[];var l=setInterval(e.bind(this),0);jQuery(window).on(“agilisinfinity-done”,function(e){a()}.bind(this));var g=null;this.push=function(e,a){e=e||null,a=a||null,void 0===this.listeners.find(function(a){return a.handler===e})&&null!==e&&null!==a&&this.listeners.push({handler:e,fn:a}),clearInterval(g),!0===this.gptIsReady?this.listeners.forEach(function(e){void 0===e.called&&(e.fn.call(),e.called=!0)}):g=setInterval(this.push.bind(this),500)},AdsManagerEventHandlers.autoCollapseThreshold(),AdsManagerEventHandlers.collapseHandler(),AdsManagerEventHandlers.nativeAdHandler(),AdsManagerEventHandlers.nuggAdHandler(),AdsManagerEventHandlers.passbackHandler()}var AdsManagerHelpers=AdsManagerHelpers||{};AdsManagerHelpers.getAdByPlacement=function(e){return DfpAds.Ads.find(function(a){if(a.placement===e)return a})||!1};var AdsManagerHelpers=AdsManagerHelpers||{};AdsManagerHelpers.getCookie=function(e){for(var e=cname+”=”,a=document.cookie.split(“;”),t=0;t([\s\S]*)/,”$2″);u=u.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″),u.indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+o).parent().hide().after(u):jQuery(“#”+o).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),DfpAds.parsedAds[aller_dfp.unique_id][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})})};var AdsManagerEventHandlers=AdsManagerEventHandlers||{};AdsManagerEventHandlers.nuggAdHandler=function(){function e(e){if(“object”==typeof nuggdfp)for(var a in nuggdfp)googletag.cmd.push(function(){googletag.pubads().setTargeting(a,nuggdfp[a])})}document.addEventListener(“nuggad-ready”,e)};var AdsManagerEventHandlers=AdsManagerEventHandlers||{};AdsManagerEventHandlers.passbackHandler=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”==e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var a=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+a).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};var googletag=googletag||{};googletag.cmd=googletag.cmd||[];var DESKTOP_BREAKPOINT=[640,480];setTimeout(initAdServer,PREBID_TIMEOUT);var pbjs=pbjs||{};pbjs.que=pbjs.que||[],pbjs.bidderSettings={rubicon:{bidCpmAdjustment:function(e){return 8.7014*e}}};var customGranularity={buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]};pbjs.setPriceGranularity(customGranularity),pbjs.que.push(function(){if(0!==PREBID_TIMEOUT){var e=[],a=jQuery(window).width();DfpAds.Ads.filter(function(e,a){return!0===e.prebidReady}).forEach(function(t,n){var s=t,d=[],r={code:t.target,sizes:[],bids:[{bidder:”rubicon”,params:{accountId:t.prebid.accountId,siteId:null,zoneId:null,sizes:[]}}]};t.prebid.desktop.length>0&&a>=DESKTOP_BREAKPOINT[0]&&t.prebid.desktop.forEach(function(e,a){var t=JSON.parse(JSON.stringify(r)),n=parseInt(e.sizeId),i=e.zoneId,o=e.size.split(“x”);o[0]=parseInt(o[0]),o[1]=parseInt(o[1]),t.sizes=[o],t.bids[0].params.sizes=[n],t.bids[0].params.zoneId=i,t.bids[0].params.siteId=s.prebid.siteId.desktop,d.push(t)}),t.prebid.mobile.length>0&&a
Graviditeten sätter stopp.

Mamma kunde tyvärr inte följa med denna för prins George så viktiga stund, den första dagen i skolan. Mamma Kate är som vi tidigare berättat om gravid med sitt och maken prins Williams tredje barn. Hon är också sjukskriven för sitt kraftiga illamående, Hyperemesis Gravidarum.

Så det blev bara pappa prins William som fick sätta sig i bilen för att åka en timme till skolan, till sydvästra London.