Prinsessan Charlottes nya hobby: “En naturbegåvning”

“}function u(e){var n=e.params;if(“video”===e.mediaType){var t=[];return n.video.playerWidth&&n.video.playerHeight?t=[n.video.playerWidth,n.video.playerHeight]:Array.isArray(e.sizes)&&e.sizes.length>0&&Array.isArray(e.sizes[0])&&e.sizes[0].length>1&&(t=e.sizes[0]),t}return c(Array.isArray(n.sizes)?n.sizes.map(function(e){return(b[e]||””).split(“x”)}):e.sizes)}function c(e){var n=[15,2,9];return p.parseSizesInput(e).reduce(function(e,n){var t=parseInt(b[n],10);return t&&e.push(t),e},[]).sort(function(e,t){var r=n.indexOf(e),i=n.indexOf(t);return r>-1||i>-1?-1===r?1:-1===i?-1:r-i:e-t})}Object.defineProperty(n,”__esModule”,{value:!0}),n.spec=void 0;var f=function(){function e(e,n){var t=[],r=!0,i=!1,o=void 0;try{for(var a,s=e[Symbol.iterator]();!(r=(a=s.next()).done)&&(t.push(a.value),!n||t.length!==n);r=!0);}catch(e){i=!0,o=e}finally{try{!r&&s.return&&s.return()}finally{if(i)throw o}}return t}return function(n,t){if(Array.isArray(n))return n;if(Symbol.iterator in Object(n))return e(n,t);throw new TypeError(“Invalid attempt to destructure non-iterable instance”)}}(),l=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e};n.masSizeOrdering=c,n.resetUserSync=function(){y=!1};var p=function(e){if(e&&e.__esModule)return e;var n={};if(null!=e)for(var t in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,t)&&(n[t]=e[t]);return n.default=e,n}(t(0)),g=t(15),b={1:”468×60″,2:”728×90″,8:”120×600″,9:”160×600″,10:”300×600″,13:”200×200″,14:”250×250″,15:”300×250″,16:”336×280″,19:”300×100″,31:”980×120″,32:”250×360″,33:”180×500″,35:”980×150″,37:”468×400″,38:”930×180″,43:”320×50″,44:”300×50″,48:”300×300″,54:”300×1050″,55:”970×90″,57:”970×250″,58:”1000×90″,59:”320×80″,60:”320×150″,61:”1000×1000″,65:”640×480″,67:”320×480″,68:”1800×1000″,72:”320×320″,73:”320×160″,78:”980×240″,79:”980×300″,80:”980×400″,83:”480×300″,94:”970×310″,96:”970×210″,101:”480×320″,102:”768×1024″,103:”480×280″,113:”1000×300″,117:”320×100″,125:”800×250″,126:”200×600″,195:”600×300″};p._each(b,function(e,n){return b[e]=n});var v=n.spec={code:”rubicon”,aliases:[“rubiconLite”],supportedMediaTypes:[“video”],isBidRequestValid:function(e){if(“object”!==l(e.params))return!1;var n=e.params;return!(!/^\d+$/.test(n.accountId)||u(e).length.01?t.floor:.01,element_id:e.placementCode,name:e.placementCode,language:t.video.language,width:o[0],height:o[1],size_id:t.video.size_id};return t.inventory&&”object”===l(t.inventory)&&(c.inventory=t.inventory),t.keywords&&Array.isArray(t.keywords)&&(c.keywords=t.keywords),t.visitor&&”object”===l(t.visitor)&&(c.visitor=t.visitor),d.slots.push(c),{method:”POST”,url:”//fastlane-adv.rubiconproject.com/v1/auction/video”,data:d,bidRequest:e}}var f=e.params,g=f.accountId,b=f.siteId,v=f.zoneId,y=f.position,m=f.floor,h=f.keywords,S=f.visitor,E=f.inventory,_=f.userId,T=f.referrer;m=(m=parseFloat(m))>.01?m:.01,y=y||”btf”;var A=u(e),w=[“account_id”,g,”site_id”,b,”zone_id”,v,”size_id”,A[0],”alt_size_ids”,A.slice(1).join(“,”)||void 0,”p_pos”,y,”rp_floor”,m,”rp_secure”,i()?”1″:”0″,”tk_flint”,r(),”tid”,e.transactionId,”p_screen_res”,a(),”kw”,h,”tk_user_key”,_];return null!==S&&”object”===(void 0===S?”undefined”:l(S))&&p._each(S,function(e,n){return w.push(“tg_v.”+n,e)}),null!==E&&”object”===(void 0===E?”undefined”:l(E))&&p._each(E,function(e,n){return w.push(“tg_i.”+n,e)}),w.push(“rand”,Math.random(),”rf”,T||p.getTopWindowUrl()),w=w.concat(s()),w=w.reduce(function(e,n,t){return t%2==0&&void 0!==w[t+1]?e+n+”=”+encodeURIComponent(w[t+1])+”&”:e},””).slice(0,-1),{method:”GET”,url:”//fastlane.rubiconproject.com/a/api/fastlane.json”,data:w,bidRequest:e}})},interpretResponse:function(e,n){var t=n.bidRequest,r=e.ads;return”object”!==(void 0===e?”undefined”:l(e))||”ok”!==e.status?[]:(“object”===(void 0===t?”undefined”:l(t))&&”video”===t.mediaType&&”object”===(void 0===r?”undefined”:l(r))&&(r=r[t.placementCode]),!Array.isArray(r)||r.length0?function(e){_.que.push(function(){_.requestBids({timeout:I,adUnitCodes:[e.target],bidsBackHandler:function(){var t=_.getAdserverTargeting();for(var n in t)if(n===e.target)for(var i in t[n])e.adSlot.setTargeting(i,t[n][i]);_.setTargetingForGPTAsync([e.target]),_.getAdserverTargeting(),a.pubads().refresh([e.adSlot])}})})}(e):a.pubads().refresh([e.adSlot])}function t(e,t){return void 0!==e.find(function(e){return e.sizes[0][0]===t[0]&&e.sizes[0][1]===t[1]})}function n(e,t,n){return e.find(function(e){return e.code===t&&e.sizes[0][0]===n[0]&&e.sizes[0][1]===n[1]})}function i(e){var t=w(e.size).split(“x”);return t[0]=parseInt(t[0],10),t[1]=parseInt(t[1],10),t}function o(e,n,o){var s={code:n.target,sizes:[],bids:[]},d=[];for(var a in e){(e[a][o]||[]).forEach(function(e){var n=i(e);if(!0!==t(d,n)){var o=w(s);d.push(Object.assign({},o,{sizes:[n]}))}})}var r=function(t){return t(d)({adUnit:n,bidders:e,device:o})||[]};return d.push.apply(d,r(A)),d.push.apply(d,r(S)),d}function s(){if(0!==I){var e=m.AgilisAds.filter(function(e){return!0===e.prebidReady});void 0,void 0,void 0,e.forEach(function(e){void 0;var t=[],n=e.prebid;f.isDesktop?t=o(n,e,”desktop”):f.isHandheld?t=o(n,e,”mobile”):void 0,t.forEach(function(e){return E.push(e)}),void 0}),void 0,void 0,void 0,_.addAdUnits(E),m.PrebidAdUnits=_.adUnits,_.requestBids({bidsBackHandler:function(){d()}})}}function d(){_.initAdServerSet||(void 0,function(){var e=document.createElement(“script”);e.async=!0,e.type=”text/javascript”;var t=”https:”===document.location.protocol;e.src=(t?”https:”:”http:”)+”//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js”;var n=document.getElementsByTagName(“script”)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n),void 0}(),_.initAdServerSet=!0)}window.googletag=window.googletag||{},window.googletag.cmd=window.googletag.cmd||[],window.googletag.cmd.push(function(){window.googletag.pubads().collapseEmptyDivs(),window.googletag.pubads().disableInitialLoad()});var a=window.googletag,r=window.aller_dfp,l=[640,480],u=”/7783179/”+r.dfp_id+”/”+r.dfp_section,p=jQuery(window).width(),c=/Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|BB|PlayBook|IEMobile|Windows Phone|Kindle|Silk|Opera Mini|Mobile/i.test(navigator.userAgent),f={isDesktop:p>=l[0],isHandheld:p=l[0],mobile:p([\s\S]*)/,”$2″);(p=p.replace(/([\s\S]*)([\s\S]*)/,”$1″)).indexOf(“”)>-1?jQuery(“#”+l).parent().hide().after(p):jQuery(“#”+l).css({height:”1px”}).parent().css({height:”1px”}),window.DfpAds.parsedAds[t][e.slot.getTargetingMap().pos[0]]=!0}})},P=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(e){return typeof e}:function(e){return e&&”function”==typeof Symbol&&e.constructor===Symbol&&e!==Symbol.prototype?”symbol”:typeof e},O=function(){document.addEventListener(“nuggad-ready”,function(){if(“object”===P(window.nuggdfp)){var e=function(e){a.cmd.push(function(){a.pubads().setTargeting(e,window.nuggdfp[e])})};for(var t in window.nuggdfp)e(t)}})},q=function(){var e=window.addEventListener?”addEventListener”:”attachEvent”;(0,window[e])(“attachEvent”===e?”onmessage”:”message”,function(e){if(e.data instanceof Array&&e.data.indexOf(“empty_passback:”)>-1){var t=e.data.split(“empty_passback:”)[1];jQuery(“#”+t).closest(“.ad-collapse”).hide()}},!1)};setTimeout(d,I),_.setConfig({currency:{adServerCurrency:”SEK”,conversionRateFile:”https://prebid.aws.rubiconproject.com/latest.json”,bidderCurrencyDefault:{rubicon:”USD”,criteo:”SEK”}},priceGranularity:{buckets:[{precision:2,min:0,max:200,increment:”0.1″}]}}),_.que.push(s),a.cmd.push(z),a.cmd.push(j),a.cmd.push(T),O(),q()}(); //]]>
Går i storebror Georges fotspår.

11efd3f30c2ef8fee9b2695d0340e38b90863c1b2cd8b18fb40e696a2f5fd8ac

Kungligt

Prinsessan Charlotte, 2, har fått en ny hobby! Hon spelar tennis, precis som sin storebror prins George, 4, och sägs vara en riktig naturbegåvning.

– Hon har världens bollsinne, bekräftar en källa för The Sun Newspaper.

Kanske har hon ärvt det av sin mamma Kate, som är en duktig tennisspelare. Hertiginnan av Cambridge har bland annat tagit lektioner för Andy Murrays mamma Judy, som ju är en av Storbritanniens bästa tenniscoacher. Kate har försökt få prins William att börja spela, men har inte fått gehör. Han ägnar sig hellre åt hästpolo som sin far, prins Charles, något Kate tycker är lite trist. Hon vill ju kunna spela dubbel med sin man.

Lilla Charlotte tar tennislektioner och far runt som ett jehu på banan i en näpen hästsvans. Det är gummibollar som gäller för barnen i den lilla gruppen och det gör att Charlotte hinner få in rätt swing med racketen. Eftersom det inte finns några tennisbanor på Kensington Palace, spelar Williams och Kates dotter på exklusiva the Hurlingham club. Där spelar prins George och han har redan fått in rätta ”topswingen”, enligt en källa till the Sun.

Foto: IBLDärför rördes Kate till tårar under Polen-resan

Besöket innehåller båda ljus och mörker.

Det var inte bara festliga punkter på programmet under prins Williams och Kates Polen-resa. Under tisdagen tog de en tur i ett tyskt koncentrationsläger, något som verkade påverka Kate rejält och hon såg väldigt tagen ut när de kom ut i solen igen.

Paret fick även träffa några som överlevt fasorna på Stutthoff och som kunde berätta om hur de lyckats överleva, trots allt. Efter det åkte paret vidare till Gdansk och födelseplatsen för Solidaritets-rörelsen som startades av Lech Walesa.

Det brittiska prinsparets resa varar hela veckan, efter Polen ska familjen åka över till Tyskland. De kommer däremot att resa tillbaka till London till helgen då prins George fyller 4 år. Vi antar att ett stort kalas väntar honom därhemma!

Foto: Stella Pictures

Bildextra! Allt om Williams och Kates resa till Polen

Så roligt att George och Charlotte är med!

William och Kate befinner sig just nu på en fem dagar lång Europa-turné. Prins George och prinsessan Charlotte är med under besöket och hertigfamiljen landade i Warszawa under måndagen. Lillprinsen blev lite blyg när han skulle kliva av planet och hälsa på den stora välkomstkomiten. Detta medan mamma Kate var ursnygg i en vit dräkt från favoriten Alexander McQueen.

Första stoppet i Warszawa blev Belweder Palace där presidentparet Andrzej och Agata Duda tog emot de brittiska kungligheterna. Därefter blev det ett besök på Warsaw Rising Museum. Kvällen avslutades sedan med ett stort trädgårdparty utanför palatset. Värdar för den festen var den brittiska ambassadören Jonathan Knott och hans hustru Angela. 600 gäster var inbjudan och när gästerna hade samlats passade William på att hålla ett inledande tal:

Gilla Svensk Damtidning på Facebook

– Catherine och jag är så glada över att besöka Polen. Tack för det fina mottagandet, sa prinsen glatt.

Under sin resa kommer hertigparet även att besöka Berlin, Heidelberg och Hamburg.

Se fler bilder från resan nedan:

8

Visa bildspel

Foto: IBL

Bildextra! Allt om den kungliga festkvällen i London

Vad bjöds det på för mat? Vilka tiaror användes och vilka designers har skapat de fantastiska klänningarna? Vi har svaren!

Det glittrade och glimmade verkligen under onsdagskvällen då de brittiska kungligheterna tog emot kung Felipe och drottning Letizia på Buckingham Palace. Det spanska kungaparet är just nu på statsbesök i Storbritannien och de allra vackraste juvelerna hade förstås tagits fram för den högtidliga banketten.

De var nästan som att de kungliga försökte överträffa varandra i fråga om elegans och stil.Drottning Elizabeth bar en vit klänning med den brasilianska akvamarin-tiaran i håret och matchande juveler. Drottningen av Spanien var, även hon, superflott i en röd klänning som lämnade axlarna bara. Klänningen är signerad Felipe Varela. Letizia hade sin svärmors tiara i håret, den vackra Fleur de Lys tiaran.

Det blev en spetsklänning från Marchesa i puderrosa för prins Williams maka. Kate bar en diamant och pärl-tiara som kallas Cambridge Lovers Knot tiara, som burits av prinsessan Diana, om halsen hängde drottningens vackra rubinhalsband.

Maten de åt gick heller inte av för hackor. Man startade med pocherad laxfilé med fänkål och en vitvinssås, sedan blev det biff från Skottland med tryfflar och madeirasås samt potatisfondant och en sallad med rädisor. Till efterrätt serverades en chokladtårta med hallon.

Se fler bilder från kvällen:

5

Visa bildspel

Foto: Stella Pictures, Instagram

Långläsning! Så har familjen Middleton påverkat brittiska kungahuset

Kungahuset har sakta med säkert förändras de senaste åren.

När prinsessan Diana var gift med prins Charles fanns en anda i det brittiska kungahuset med stelbenta traditioner som inte riktigt hade följt med i samhällsutvecklingen. Men efter att Charles och Dianas äktenskap helt gått åt skogen och prinsessan slutat sina dagar i Paris, lades de gamla reglerna åt sidan. Det här med resonemangsäktenskap var kanske inte idealet ändå. Plötsligt kunde man gifta sig med den man verkligen älskade. Man kan nästan säga att prins Williams föräldrars olyckliga och ojämlika förhållande gjorde att William själv i slutändan kunde äkta den ”vanliga” kvinna han ville ha, Catherine ”Kate” Middleton. Och icke att förglömma – Charles kunde äntligen få sin älskade Camilla som han trånat efter i decennier.

Med Kate kom hennes föräldrar – medelklassparet Michael och Carole Middleton – in i kungafamiljen. Paret hade mötts på jobbet då hon var flygvärdinna på British Airways och han jobbade för samma flygbolag, fast på flygplatsen. Efter att Kate föddes startade Carole ett eget företag i festbranschen, Party Pieces. Hon kom helt rätt i tiden och företaget växte till en multimiljonbusiness. Här lärde sig Carole hur viktigt det är att synas och höras, men också att man inte kommer någonstans utan att jobba hårt. Familjen Middleton hade nu råd att skaffa sig de attribut som behövdes för att smälta in i den brittiska överklassen. Det vill säga herrgård, privatskolor till barnen, fina bilar samt kläder från anrika skräddare och modehus.

Äldsta dottern Catherines relation med den brittiska prinsen satte ytterligare sprutt på affärerna och kopplingen till brittiska kungafamiljen befäste Middletons position i den brittiska societeten. Efter att Kate gått altargången upp i Westminister Abbey 2011, började saker och ting sakta förändras i kungahuset. Speciellt sedan prins George och prinsessan Charlotte föddes. Nu finns en aktiv mormor och morfar som verkligen vill umgås med sina barnbarn. Carole flyttade till och med in hos Kate och William när prins George föddes. Det finns de brittiska rojalister som nu undrar hur stort inflytande ”vanliga” mormor Carole egentligen har över barnens uppfostran, blir de verkligen tillräckligt kungliga? Och var kommer farfar prins Charles in i bilden?

När prins Charles blev farfar för första gången blev han plötsligt satt lite åt sidan. Nu är det naturligtvis inte bara Kates familj som påverkat det brittiska kungahuset och dess ibland mossiga traditioner. Förr i världen kunde en kunglighet till exempel inte gifta sig med någon som var frånskild. Detta förändras redan med den frånskilde prins Charles som äktade Camilla Parkes Bowles år 2005. Och allt pekar på att prins Harry snart kommer att gifta sig med Meghan Markle, också hon skild.

När Carole och Michael Middletons dotter Pippa gifte sig med James Matthews blev bröllopet en mycket välorganiserad tillställning. Trots at Pippa egentligen inte är det minsta kunglig blev bröllopet ytterst omskrivet. Det råder ingen tvekan om att prins William gillar att vara tillsammans med sina svärföräldrar. Även om William en dag ska bli kung, är det en nyttig erfarenhet att tillsammans med familjen Middleton få prova på en helt annan verklighet än den han upplevde som barn. Och när det väl är dags för Williams som George att ta över tronen har han också fått lära sig den sunda pendlingen mellan ett vanligt och ett kungligt liv. Tack vare mormor och morfar Middleton.

Foto: IBL

Så firade brittiska kungafamiljen stora högtidsdagen

Se alla underbara bilder!

I helgen firades drottning Elizabeth med den årliga paraden Trooping the color och hela den brittiska kungafamiljen stod på slottsbalkongen för att spana på flygplanen som flög förbi. Ceremonin var allvarligare än den brukar efter England både har drabbats av terrordåd och en katastrofal branden den senaste tiden. Något som drottningen också återkom till i sitt tal. Hon sa att det brittiska folket nu står enat i sorgen och att man har visat prov på styrka.

– Vi har satts på prov men folket i Storbritannien har reagerat beslutsamt på motgångarna. Vi är förenade i vår sorg och beslutna att, utan rädsla eller partiskhet, stötta dem som nu bygger upp sina liv efter att ha drabbats så hårt av skador och förluster, skrev hon.
Elizabeth och maken prins Philip höll också en tyst minut för alla offer i både branden och terrorattackerna. Drottningen hade tidigare i veckan, tillsammans med prins William, besökt de som överlevt höghusbranden i Grenfell Tower.

Se fler bilder nedan:

7

Visa bildspel


Foto: Stella Pictures

Plötsliga avhoppet som ställer till det för William och Kate

De hade inte räknat med det här.

Det blev alldeles för mycket jobb för Sadie Rice, så hon har nu sagt upp sig från jobbet som hushållerska för prins William och Kate. Sadie, 35, har jobbat för hertigparet i två år. Hon har fått 35.000 pund om året för att städa, tvätta, handla och laga mat hemma hos familjen på Anmer Hall. Men när familjen nu ska flytta till Kensington Palace i höst har Sadie börjat se sig om efter nytt jobb, berättar flera brittiska tidningar.

Enligt dem hade Sadie knappt något privatliv, arbetsuppgifterna bara ökade och dagarna blev till slut för långa. Men hon är verkligen ingen nybörjare i de kungliga salongerna. Karriären startade med att hon jobbade i Buckingham Palace som hembiträde. Hon flyttade sedan över till vårt grannland Norge för några år hemma hos kronprins Haakon och kronprinsessan Mette-Marit. Där var hon fram till 2015 då hon återvände till Storbritannien och började arbeta hos prins William och hertiginnan Kate.

– Det är inte lätt att hitta en ersättare, så de kommer får det svårt att tag, Sadie gillar att jobba hårt, men det har blivit alldeles för mycket för henne den senaste tiden, säger en källa till The Sun.

Foto: Stella Pictures